Подршка животној средини без алергена (SAFE)


Извор финансирања

ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија

Партнери пројекта

  1. Покрајински секретаријат за градитељство, урбанизам и заштиту животне средине, Србија
  2. Фонд „Европски послови" АП Војводине, Србија
  3. Град Сомбор, Србија
  4. Локална самоуправа Баја, Мађарска

Област пројекта

Заштита животне средине

Трајање пројекта

01. окт 2011 – 30. сеп 2013

Опис пројекта

Општи циљ:

Наш пројекат "Подршка животној средини без алергена" за општи циљ има унапређење услова животне средине у пограничним областима (АП Војводини и жупанији Баш-Кишкун) спречавањем даљег ширења алергених биљака.

Специфични циљеви:

(1) Смањење присуства биљке и полена амброзије механичким и хемијским путем у урбаним и руралним областима;

(2) Подизање свести и едукација циљних група, као и обавештавање јавности о значају и начину борбе против амброзије;

(3) Континуирано праћење области под амброзијом и контрола присуства полена амброзије у ваздуху.

Очекивани резултати:

(1) Уклоњена амброзија у пројектном подручју путем механичких/ хемијских третмана;

(2) Спроведена едукација и подигнута свест циљних група о штетности амброзије, начинима заштите и мерама за њено сузбијање;

(3) Креирана заједничка база са подацима о областима захваћеним амброзијом и резултатима мерења концентрације полена у ваздуху на различитим локацијама у пограничном региону.

Главне активности:

(1) Едукативне активности обухватају 4 семинара за пољопривреднике (у Сомбору, Зрењанину, Сремској Митровици и Баји), 2 конференције за лекаре опште праксе (у Сомбору и Баји) и 1 семинар за комуналне инспекторе (у Новом Саду), који за циљ имају подизање знања о негативним ефектима амброзије.

(2) Подизање јавне свести постиже се медијским праћењем свих пројектних активности. Додатно биће организовано ликовно и литерарно такмичење за ђаке основних и средњих школа на територији АПВ и Баје, чија ће тема бити штетност амброзије.

(3) Јавне набавке опреме и услуга потребних за уништавање амброзије спроводе се према ПРАГ правилима и обухватају набавку малих трактора, косачица, мерних станица за мерење концентрације полена у ваздуху, као и услуге сузбијања амброзије механичким и хемијским путем.

(4) Активност механичког и хемијског уништавања амброзије обухвата идентификовање подручја под амброзијом и њено континуирано уништавање (на подручју 4000 м2 у АПВ и 2500 м2 у околини Баје).

(5) Мерење концентрације полена у ваздуху вршиће се на 6 новоприбављених мерних инструмената (у Сомбору, Зрењанину, Врбасу, Кикинди, Сремској Митровици и Баји).

(6) Развој софтвера и вебсајта са подацима о идентификованим подручјима под амброзијом, о хемијским и механичким третманима идентификованих подручја, о измереним концентрацијам полена и свим спроведеним пројектним активностима.

Циљне групе: 

Пољопривредници, лекари опште праксе, комунални инспектори, деца предшколског и школског узраста, као и становништво пограничног региона.

Више информација

www.cbcsafe.org

Завршни извештај процене тока спровођења ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија

HU-SRB IPA CBC - Каталог пројеката

Публикација "Примери добре сарадње"

 

Погледајте све вести о пројекту - Подршка животној средини без алергена (SAFE)