Јачање институционалне инфраструктуре у Бачкој за равномерни регионални развој и коришћење претприступних фондова Европске уније – ИПА 3 компонента за регионални развој


Извор финансирања

Фридрих Еберт фондација

Партнери пројекта

  1. Регионална развојна агенција Бачка, Србија
  2. Фонд „Европски послови" АП Војводине, Србија
  3. Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Србија

Област пројекта

Унапређивање институционалних капацитета

Трајање пројекта

01. мај 2012 – 31. мај 2013

Опис пројекта

Општи циљ:

Успостављање институционалне координације  за пружање стручне подршке локалним самоуправама на територији Бачке са циљем подстицања регионалног развоја.

Специфични циљеви:

(1)    Повезивање релевантних интересних страна у области регионалног развоја у општинама на територији Бачке путем стварања регионалне мреже и оквира за будућу сарадњу и заједнички развој успешних ЕУ пројеката;

(2)    Унапређивање апсорпционих капацитета општина у Бачкој;

(3)    Повећање институционалних капацитета запослених на општинском нивоу кроз обуку за коришћење регионалних развојних програма у оквиру ИПА 3 компоненте.

Очекивани резултати:

(1)    Формиран и ојачан институционални оквир на простору Бачке за спровођење пројеката од значаја за друштвено-економски развој;

(2)    Усвојен свеобухватни оперативни програм развоја Бачке за период 2012-2015.;

(3)    Оспособљене ЛЕР канцеларије за припрему ИПА 3 пројеката за регионални развој – јачање апсорпционих капацитета локалних самоуправа;

(4)    Разрађене најмање 3 међуопштинске пројектне идеје;

(5)    Повећан ниво знања о институционалном оквиру за равномерни регионални развој у складу са законом Републике Србије. 

Главне активности:

(1)    Формирање институционалног оквира за друштвено-економски развој Бачке потписивањем Повеље о Европском партнерству;

(2)    Припрема и усвајање свеобухватног оперативног програма развоја Бачке;

(3)    Обука запослених у канцеларијама за локално економски развој и одељењима за привреду бачких општина;

(4)    Припрема међуопштинских пројектних идеја;

(5)    Едукација на тему подстицања равномерног регионалног развоја.

Циљне групе: Лица задужена за пројекте у општинским управама на територији Бачке, бачке општине.

Више информација

Погледајте све вести о пројекту - Јачање институционалне инфраструктуре у Бачкој за равномерни регионални развој и коришћење претприступних фондова Европске уније – ИПА 3 компонента за регионални развој