Европска мрежа за економску кохезију и солидарност у руралним областима (ENSURE)


Извор финансирања

Европа за грађане и грађанке

Партнери пројекта

 1. Регионални информациони центар (РИЦ) Словенска Бистрица, Словенија
 2. Општина Трудовец, Бугарска
 3. Локална акцијска група Средишња Истра, Хрватска
 4. Развојна агенција Храницке, Чешка Република
 5. Универзитет Тесалије, Грчка
 6. Културно удружење Киштарче, Мађарска
 7. Удружење Алесандро Бартола, Италија
 8. Општина Лигатне, Летонија
 9. Општина Колашин, Црна Гора
 10. Општина Ласк, Полјска
 11. Жупанијско веће Албе, Румунија
 12. Фонд „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине, Србија
 13. Futuro Digitale, Италија
 14. Федерација општина Мадрида, Шпанија

Област пројекта

Социо-економски развој

Трајање пројекта

03. јул 2017 – 02. јул 2019

Опис пројекта

Општи циљ:
Разумевање евроскептицизма и изграђивање европског приступа давањем могућности за коришћење алата демократије, као и обезбеђивањем нових интрумената за ангажовање грађана

Специфични циљеви:
1) Омогућавање грађанима и доносиоцима одлука из 13 земаља да се међусобно састају како би обликовали, имплементирали и ширили политичке активности које дотичу суштину Европске уније – њене јединствене вредности

(2) Давање грађанима средства потребна за размену мишљења, сарадњу, волонтирање и укључивање у обликовање блискије и интеркултурне Европе

(3) Подршка креаторима политика и вођама заједнице у решавању евроскептицизма

Очекивани резултати:
(1) Главни резултат: повећање релевантности локалних и европских креатора политика као актера који се баве потребама грађана у руралним срединама у контексту политика ЕУ, грађанства ЕУ и алата за демократију

(2) Дугорочни резултат: дугорочно партнерство као НВО – „мрежа ЕНСуРе“

Главне активности:
(1) организација 6 транснационалних пројектних скупова у 5 држава чланица ЕУ

(2) пратеће локалне акције за солидарност у руралним областима у 13 држава

(3) информисање путем публикација, вебинара, видео клипова, вебсајта, активности на друштвеним медијима

Циљне групе:

- грађани који живе у руралним срединама

- државни службеници

- креатори политика

- активисти ОЦД

- стручњаци који учествују у транснационалним догађајима

Више информација

https://www.facebook.com/ensurenetwork/

Погледајте све вести о пројекту - Европска мрежа за економску кохезију и солидарност у руралним областима (ENSURE)