• 01. јан 2018
  • 31. дец 2020

„Луке као покретачки механизам предузетништва - POWER“

Општи циљ: Подршка развоју лучких области у иновационе центре и креирање мреже иновационих центара који су посвећени заједничкој сарадњи и развоју

Читај више →

  • 01. окт 2017
  • 31. мар 2020

Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM)

Општи циљ: Спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.   Специфични циљеви: (1)...

Читај више →

  • 29. сеп 2017
  • 28. сеп 2020

Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан (BABECA)

Општи циљ: (1) Смањење опасности од поплава и потенцијалних поплава на територији обухваћеној пројектом, обнављењем хидро-система (преводнице) канала Баја-Бездан; (2) Побољшање неопходних услова за друге...

Читај више →

  • 01. нов 2014
  • 31. дец 2020

Могућности коришћења ЕУ фондова у области културе

Општи циљ: Пружање подршке установама културе и организацијама цивилног друштва у Републици Србији које желе да обезбеде учешће у програму Креативна Европа. Деск Креативна...

Читај више →