• 17.
  • окт
  • 2018.

Заједнички састанак пројектног тима и теренска посета у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области"

  • Нови Сад
  • Темерин

У Новом Саду је 16. октобра 2018. године одржан други састанак чланова пројектног тима у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области - ECOWAM”, у организацији Фонда „Европски послови“ АП Војводине. 
Током састанка, чланови пројектног тима разговарали су о спроведеним активностима у претходном извештајном периоду, као и о предстојећим активностима током наредног извештајног периода. 
Наредног дана, 17. октобра 2018. године, одржана је теренска посета деоницама реке Јегричке код Темерина, на потезу где се врше радови измуљивања и уклањања израсле вегетације из корита реке.  

Пројекат „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ЕCOWAM)” спроводи се у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 1.494.680,31 евра, чине Управа за водопривреду за подручје Доња Тиса - АТИВИЗИГ (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија). Пројекат има за циљ спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.
 

Најава догађаја

Најновије Вести