• 08.
  • нов
  • 2018.

Житиште и Нова Црња желе наставак ЕУ едукације

  • Нова Црња
  • Житиште

Представници Фонда ”Европски послови” АП Војводине, Милан Чежек и Зоран Павић, као и представник Развојне агенције Војводине Живко Планић посетили су 08.11.2018. општине Житиште и Нову Црњу.

У Житишту је госте дочекао Ђорђе Жужа, заменик председника општине, Драгана Петковић председница скупштине, Јелена Травар Миљевић, сарадница председника општине за ЛЕР, и исказали су потребу за поновним организовањем вишедневне обуке под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“, јер је велики број заинтересованих да кроз овај вид едукације допринесе већем развоју локалне самоуправе. 

Општину Нова Црња представљали су Пера Миланков председник општине, Дејан Пантић, саветник председника општине за инвестиције, Драган Томин, руководилац Одељења за привреду и Горан Лакић, сарадник председника за ЛЕР, и они су велику заинтересованост показали за Специјалистички програм под називом „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, који Фонд успешно организује већ годинама, и чији је пети циклус управо у току.

Договорена је још јача непосредна сарадња представника обе локалне самоуправе са Фондом и РАВ-ом, иако је уочен велики напредак у коришћењу европских фондова и привлачењу страних инвеститора у протеклe две године. Тако су представници обе општине исказали велики допринос Фонда „Европски послови“ АП Војводине у остварењу аплицираних пројеката, јер су честе посете, иницијатива и логистика довеле до њихове коначне реализације. Такође је констатована успешна сарадња са партнерима из Румуније, јер је већина поднетих и реализованих пројеката била усмерена на ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија.

Најновије Вести