• 27.
  • сеп
  • 2017.

У оквиру ЕМБЕР пројекта одржана командно-штабна вежба цивилне заштите

  • Нови Сад

Заједничка вежба под називом „Одбрана од поплава у прекограничном појасу 2017“ одржана је 26. септембра 2017. године успостављањем интернет везе између тимова из Новог Сада и Вуковара са учешћем преко 50 представника распоређених у више наменских тимова са обе стране границе. Вежба је одржана на тему одбране од поплава, евуакуације и збрињавања становништва, материјално-техничких средстава и домаћих животиња.
Циљ вежбе је био провера оспособљености и увежбаности Оперативно стручног тима за одбрану од поплава Секретаријата Покрајинске владе испред Аутономне покрајине Војводине и штаба цивилне заштите Вуковарско-сријемске жупаније. Такође, задаци вежбе обухватали су проверу планских решења и процедура у делу који се односи на одбрану од поплава и спровођење мера цивилне заштите, као и примену стандардизованих поступака и образаца за тражење и примање помоћи.

Према унапред осмишљеном сценарију вежбе који је био замишљен за фиктиван период од 6 дана, услед обилних падавина како у Хрватској тако и Републици Србији, дошло је до пораста водостаја реке Саве и њених притока узрокујући проглашење ванредног стања у обе државе. Вежбовни тимови са обе стране границе су као одговор на новонасталу ситуацију из сценарија осмишљавали оперативно-комуникационе активности и дефинисали оперативно поступање уз редовну комуникацију и размену значајних информација за доношење одлука у процесу реаговања на поплавни талас на Сави. Вежба је обухватила подручје Сремског округа са српске стране, нарочито Град Сремску Митровицу и Општину Шид са околним насаљеним местима и подручје Вуковарско-сријемске жупаније са хрватске стране. Ова подручја су била погођена поплавама 2014. године када је проузрокована велика материјална штета у обе државе, те би овакве вежбе требало да унапреде реаговање у евентуалним сличним ситуацијама у будућности како би се повећала брзина реаговања и  умањиле штете.

Учешће у вежби су узели главни актери у систему одбране од поплава за подручје Сремског округа, а to су представници ЈВП „Воде Војводине“, ЈП „Војводинашуме“, Црвеног крста Војводине, представници Секретаријата Покрајинске владе – Групе за одбрамбене припреме и ванредне ситуације, као и локалних штабова Града Сремске Миторвице и Општине Шид.

Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области – ЕМБЕР“ укупне вредности 1.028.169 евра један је од успешно уговорених пројеката у ИПА прекограничном програму између Хрватске и Србије, а усмерен је на повећање нивоа регионалне сарадње кроз заједнички систем и приступ одговору на плављење у сливу реке Саве у пограничном региону.

Најновије Вести