• 22.
  • нов
  • 2018.

Округли сто на тему Оквирне директиве ЕУ о водама у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области”

Kао једна од планираних активности у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM)”, који суфинансира Европска унија кроз Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у Новом Саду је 22. новембра 2018. године одржан округли сто на тему Оквирне директиве Европске уније о водама. 


Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 1.494.680,31 евра, чине Управа за водопривреду за подручје Доња Тиса - АТИВИЗИГ (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија). Пројекат има за циљ спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.


Циљ округлог стола био је представљање главних пројектних активности које доприносе побољшању квалитета воде водотока Јегричка и канала Kурца и њиховом бољем еколошком стању. Посебан нагласак је стављен на Оквирну директиву Европске уније о водама, која налаже чување еколошког статуса водотока. Пројектним активностима - анализом и мониторингом квалитета воде и муља, као и студијом о мокрим пољима, добијамо резултате захваљујући којима се може утицати на даљу ревитализацију водотока Јегричка. Догађај је омогућио размену знања и примера добре праксе у циљу развоја заједничког система анализе и праћења биолошких параметара оба пловних путева, поболјшања квалитета воде и промоције природних ресурса.
Присутне је испред Фонда „Европски послови“ АПВ, као пројектног партнера и организатора скупа, поздравила Ивана Ђурица, помоћник директора, док је испред Управе за водопривреду за подручје Доња Тиса, као водећег партнера поздравио Чонгор Kиш. О Оквирној директиви Европске уније о водама и њеној примени у Републици Србији говорила је Тамара Јурца са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, док је Енике Барла из Управе за водопривреду за подручје Доња Тиса представила примену поменуте директиве у Мађарској, као и спровођење пројектних активности са мађарске стране. Проф. др Дејана Џигурски са Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду говорила је на тему водених биљака, док је доц. др Јасна Грабић са Пољопривредног факултета говорила о значају мокрих поља у пречишћавању отпадних вода. 


Поред партнерских институција, округлом столу су присуствовали и представници Секретаријата Покрајинске владе, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајинског завода за заштиту природе, Пољопривредног факултета, Природно-математичког факултета, као и представници других покрајинских институција. 


Пројекат је почео са реализацијом 1. октобра 2017. године и планирано је да траје до 30. септембра 2019. године.
 

Најновије Вести