• 30.
  • нов
  • 2018.

Пројектне активности у новембру

Пројектни тимови европских пројеката које имплементира Фонд „Европски послови“ АП Војводине имали су мноштво активности и током новембра 2018. године.
Тако је у оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја - Бездан – BABECA“ одржан пети састанак чланова, али и одржана теренска посета радовима на устави Бездан и брани Шебешфок. 
Пети састанак пројектног тима у оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – BABECA“ одржан је у Новом Саду, у организацији Фонда „Европски послови” АП Војводине. Циљ састанка је био евалуција трећег пројектног периода и припрема за наредни пројектни период. 
На Безданској преводници су постављени загати, вода је испумпана и уклоњене су старе капије уставе, тренутно се ради на санацији корита и саме уставе. На Шебешфоку су капије спуштене у хоризонтални положај како би блокирале улаз воде, а мања количина воде се редовно испумпава из корита, а у току је поправка капија бране. У теренској посети су учествовали чланови тима из Фонда „Европски послови“ АП Војводине, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, као и представници мађарског водопривредног предузећа АДУВИЗИГ.
Стратешки пројекат „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – BABECA“, укупне вредности 8.699.537,91 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 7.394.607,21 евра, уговорен је у оквиру Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, а усмерен је на унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика. Пројекат заједнички спроводе Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонд „Европски послови” АП Војводине.
У оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области ECOWAM ” одржан је округли сто на тему Оквирне директиве Европске уније о водама. Циљ одржавања округлог стола био је представљање главних пројектних активности које доприносе побољшању квалитета воде водотока Јегричка и канала Kурца и њиховом бољем еколошком стању. Посебан нагласак је стављен на Оквирну директиву Европске уније о водама, која налаже чување еколошког статуса водотока. Пројектним активностима - анализом и мониторингом квалитета воде и муља, као и студијом о мокрим пољима, добијамо резултате захваљујући којима се може утицати на даљу ревитализацију водотока Јегричка. Догађај је омогућио размену знања и примера добре праксе у циљу развоја заједничког система анализе и праћења биолошких параметара оба пловна пута, побољшања квалитета воде и промоције природних ресурса.
У оквиру пројекта „Контрола комараца у прекограничној области- MOS-Cross” одржан је пети пројектни састанак у Институту за јавно здравље Осијечко-барање жупаније у Осијеку. Циљ састанка био је преглед активности у протеклом, трећем извештајном периоду и активности у текућем, четвртом извештајном периоду, као и разматрање  питања везаних за имплементацију пројекта. Састанку су присуствовали чланови пројектног тима из Завода за јавно здравље Сомбор, Завода за јавно здравство Осјечко-барањске жупаније и Фонда “Европски послови” АПВ. 
 

Најава догађаја

Најновије Вести