• 30.
  • нов
  • 2018.

У Сремским Карловцима и Сомбору одржане тродневне обуке

  • Сомбор
  • Сремски Карловци

На основу велике заинтересованости институција, грађанских удружења и невладиног сектора, представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине организују вишедневне обуке под називом “Могућност финансирања путем ЕУ фондова” широм покрајине и током читаве радне године. Током новембра, обуке су одржане у Сремским Карловцима за просветне раднике Основне школе „23. Октобар“ и представнике Удружења за очување традиције, док су у Сомбору  обуку прошли представници Канцеларије за локално-економски развој.
Полазницима су представљени програми Европске уније, са акцентом на ИНТЕРРЕГ ИПА Програме прекограничне сарадње, уз детаљније информације о Ерасмус+ програму намењеном ученицима и наставницима. На предавању су научили како написати предлог пројекта, коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице, теоријским приказом, али и кроз вежбе. Дефинисали су општи и специфичне циљеве, активности и резултате, као и индикаторе, изворе верификације и ризике пројекта. Последњи дан су се упознали са буџетирањем пројекта, кога су кроз низ примера и практично савладали.
Представници Фонда „Европски послови“ АПВ представили су полазницима ИНТЕРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње на које имају право конкурисања, као и програме Европске уније који су такође доступни за Републику Србију, а самим тим и за Аутономну покрајину Војводину.
Циљ обуке је био да се учесници оспособе да самостално формулишу предлоге пројеката према фондовима Европске уније, да науче да их стратешки позиционирају у оквиру дефинисаних приоритета и мера, као и финансијских ограничења. Полазници су у оквиру вежби, написали два предлога пројектних идеја са којима имају могућност да аплицирају на ИНТЕРЕГ ИПА Програме прекограничне сарадње Мађарска - Србија. На крају обуке, додељени су им и сертификати о успешно завршеној обуци.

Најновије Вести