• 18.
  • сеп
  • 2017.

Одржан трећи заједнички састанак чланова радне групе у оквиру пројекта ЕМБЕР

  • Нови Сад

Трећи заједнички састанак у циљу израде елабората за командно-штабну вежбу цивилне заштите у оквиру пројекта „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области- ЕМБЕР“ одржан је 18. септембра 2017. године у Вуковару.
На састанку на ком су присуствовали чланови радне групе и пројектног тима, усвојена је коначна верзија елабората за комадно-штабну вежбу цивилне заштите, која ће се, посредством интернет-линка, одржати 26. септембра. Вежбом ће се провери оспособљеност, увежбаност и оперативно поступање штаба цивилне заштите Вуковарско-сријемске жупаније и Оперативно стручног тима за одбрану од поплава Секретаријата Покрајинске владе. Такође, самом вежбом треба да се провере планска решења и процедуре у делу који се односи на одбрану од поплава, као и примену стандардизованих поступака и образаца за тражење и примање помоћи. 

На састанку је дискутовано и о томе, шта је све неопходно припремити за реализацију теренске вежбе која ће се одржати 20. октобра.

Најновије Вести