• 20.
  • јун
  • 2019.

Сарадња са општинама Бач и Оџаци

  • Бач
  • Оџаци

Дана 20.06.2019. представници Фонда „Европски послови” АП Војводине, Сенка Бенгин и Зоран Павић,  као и представници  Развојне агенције Војводине, Маја Скојић Хегер и Јарослава Ферко, посетили су општину Бач и општину Оџаци.

У општини Оџаци су се састали са Николом Бањцем, задуженим за економски развој Општине  и његовим сарадницима. У општини Оџаци, представнике Фонда и РАВ-а примио је помоћник председника Општине Оџаци Игор Праћа са својим сарадницима.

У обе општине уочен је напредак у коришћењу европских фондова, али је договорена и јача непосредна сарадња представника локалних самоуправа са Фондом и РАВ-ом. У општини Оџаци исказана је потреба за поновним обукама под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“ јер је велики број заинтересованих да кроз овај вид едукације допринесе већем развоју локалне самоуправе. Представници општине Оџаци истакли су и потребу за реализацијом пројекта којим би се изградила бициклистичка стаза између Бјелиће и Оџака и тиме унапредио туристички потенцијал Оџака.
Током састанака разговарано је и о могућности сарадње представника локалне самоуправе са Развојном агенцијом Војводине кроз коришћење субвенција, као  и кроз израду развојних докумената који се директно тичу јавне локалне самоуправе.

 

Најновије Вести