• 10.
  • дец
  • 2020.

Споразум Фонда Европски послови и Галерије Матице српске

  • Нови Сад

У циљу представљања националне културне баштине у иностранству и европског наслеђа у Србији, потписан је споразум о сарадњи Галерије Матице српске и Фонда ‘Европски послови’ АП Војводине, који даје потребан оквир за заједничко развијање и подстицање односа са европским партнерима.

Споразум су потписали др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске и Александар Симурдић, директор Фонда "Европски послови" АП Војводине.

Сарадња ће бити усмерена на успешније аплицирање за средства код Европских фондова и на европским конкурсима у циљу унапређења делатности установа културе.

"Циљ заједничке политике у области културе није да хармонизује културне идентитете, већ да заштити и унапређује богатство европске културе. Значај програма Европске уније, Креативна Европа, је у том контексту недвосмислен како за развој система културе у појединачним државама тако и за регион као целине. Уз подсећање да је у оквиру Фонда ‘Европски послови’ новембра 2014. године формирана Антена Култура Деска Креативна Европа Србија, важно је нагласити да носећи елементи програма за циљ имају јачање капацитета, мобилност, партнерства и сарадње, копродукције које подразумевају филозофију европске сарадње – заједнички рад на садржајима европског карактера и значаја. Програм стога предвиђа учешће и сарадњу организација које желе да изађу из зоне познатог и свакодневног, што за резултат има унапређење знања и стицање нових вештина. Креативна Европа нуди конструктиван оквир за бављење заједничким темама територија, региона и Европе путем дијалога и узајамног разумевања, а што отвара могућности за нова партнерства наших установа културе у новом седмогодишњем буџетском оквиру Европске уније, уједно и новом програмском циклусу" истакао је Симурдић приликом потписивања споразума.

Сарадња ће бити усмерена на успешније аплицирање за средства код Европских фондова и на европским конкурсима, а у циљу унапређења делатности установа културе.

Најава догађаја

Најновије Вести