• 04.
  • мај
  • 2017.

Презентација програмске апликације за превенцију од поплава у оквиру пројекта Србије, Хрватске и БиХ „Смањење катастрофа, стандардизовање анализа опасности и процене ризика“

У оквиру пројекта „DR SHARE“, суфинансираног од ЕУ, а који окупља партнере из три државе Србије, Хрватске и БиХ, 04. маја 2017. године, у Вуковару, одржана је презентација програмске апликације, ИТ алата, који ће помоћи у управљању система цивилне заштите у ванредним ситуацијама. 

Презентација програмске апликације представља резултат заједничког вишемесечног и to веома интезивног рада на реализацији пројекта подржаног од стране ЕУ, а чији је циљ да повећа заједничку спремност за реаговање и сарадњу на локалном, регионалном и прекограничном нивоу у систему управљања ризицима.

Циљ овог пројекта је да се, након поплава у мају 2014. године, унапреди спремност све три државе за реаговање у ванредним ситуацијама, а представљен ИТ алат ће значајно помоћи и у пилот фази ће бити примењен на подручју обухваћеном пројектом, односно на подручју Сремског округа АП Војводине у Србији,  Вуковарско-сријемске жупаније у Хрватској и Посавске жупаније у Босни и Херцеговини.

Коришћење ИТ алата, као помоћ у управљању ванредним ситуацијама, омогућиће брзу процену степена елементарне непогоде, те адекватну процену расположивих снага цивилне заштите поједине партнерске државе којом систем цивилне заштите треба да реагује да би се последице елементарне непогоде смањиле на најмању могућу меру. Овај ИТ алат пружа могућност евиденције свих делова система цивилне заштите: физичких и правних субјеката, као и материјално-техничка средства овог система у појединим регијама укљученим у пројекат.

Последица евиденције свих делова цивилне заштите је стандардизовање поступака управљања расположивим снагама, убрзавање деловања целокупног система у кризним ситуацијама, али и могућност дефинисања потребе за додатним снагама у условима када ванредна ситуација надилази расположиве снаге на подручју обухваћеном елементарном непогодом. Овде ИТ алат долази до изражаја, јер дефинише стандардизоване извештаје који се у условима елементарне непогоде размењују на прекограничном подручју да би једна држава могла помоћи другој држави поштујући протоколе на билатералном нивоу, између две партнерске државе.

Овај пилот пројекат финансиран је средствима Европске уније, из Механизма цивилне заштите чиме се подстиче прекогранична сарадња и сарадња система цивилних заштита појединих држава да би се међусобно што више ускладили и у условима елементарних непогода, које овом подручју све више прете, биле спремне за реаговање и биле отпорније на последице елементарних непогода.

Вредност пројекта DR SHARE („Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation“ или „Смањење катастрофа, стандардизовање анализа опасности и процене ризика“) је 281.222 евра, од чега је ЕУ финансирала 75%, а трајање пројекта предвиђено је на 18 месеци. Пројекат је започет 1. јануара 2016. године и сада улази у последња два месеца колико је предвиђено за реализацију овог пројекта. Партнери на пројекту са српске стране су Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине, са хрватске стране Вуковарско – сријемска жупанија, Агенција за развој Вуковарско – сријемске жупаније ХРАСТ д.о.о и Државна управа за заштиту и спашавање, док је из БиХ партнер Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства жупаније Посавске. 

Најава догађаја

Најновије Вести