• 18.
  • јул
  • 2016.

Отворен конкурс за подношење предлога пројеката за развој трајних стамбених решења и унапређење инфраструктуре у ромским насељима

Влада Републике Србије, коју заступа Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (ЦФЦУ), отворила је конкурс за подношење предлога пројеката за развој трајних стамбених решења и унапређење инфраструктуре у неформалним ромским насељима у општинама у Републици Србији у којима живи ромско становништво, уз финансијску подршку из ИПА 2013 националног програма.

Општи циљ Позива је да допринесе паметном, одрживом и свеобухватном расту у Републици Србији, побољшањем политике социјалне заштите и промовисањем социјалне инклузије угрожених популација, обезбеђујући веће шансе за бољи животни стандард и усклађивање са циљевима Стратегије Европа 2020.

Специфични циљ Позива је подршка имплементацији Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији кроз одржив и инклузивни приступ за проналажење решења за стамбена питања и унапређење физичке инфраструктуре у ромским насељима.

Укупан оквирни износ доступан у оквиру Позива за подношење предлога пројеката износи 9.500.000 евра.

Сваки захтев за доделу средстава, односно вредност гранта, мора бити између следећих минималних и максималних износа:

Минимални износ гранта: 100.000 евра,
Максимални износ гранта: 1.000.000 евра,
Минимална и максимална вредност гранта би требало да је 51%, односно 85% укупне вредности пројекта.
Врсте активности које могу бити финансиране у оквиру Позива за подношење предлога пројеката су инфраструктурне природе у циљу развоја трајног стамбеног решења и унапређења инфраструктуре у ромским насељима.

Акција ће обухватити:

Развој трајног стамбеног решења;
Побољшање приступа ромским насељима;
Развој инфраструктуре (водовод/ канализација).
Носилац пројекта мора бити:

правно лице,
непрофитна организација,
специфична врста организација као што су: општине, међународне (међувладине) организације, невладине организације основане у Републици Србији најмање годину дана пре објављивања овог Позива,
основан у држави чланици ЕУ или било којој другој држави у складу са ИПА регулативом,
одговоран за припрему и управљање пројектом.
Период имплементације ројекта не може бити крац́и од 12 и не сме бити дужи од 20 месеци.

Рок за подношење резимеа пројекта: 9. септембар 2016. године.

Више информација: ЦФЦУ

Најава догађаја

Најновије Вести