• 15.
  • мар
  • 2018.

Одржана едукативна радионица за пољопривреднике

  • Темерин

У оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области - ECOWAM”, у Темерину, 15. марта, одржана је друга по реду едукативна радионица овај пут намењена пољопривредницима и свим актерима из општине Темерин и Врбас који својим деловањем могу да допринесу побољшању квалитета водних тела. 

На радионици су се представиле главне пројектне активности, могућности одводњавања и наводњавања као и квалитет воде Јегричке будући да ће се већи део активности пројекта реализовати на територији општине Темерин и Врбас. На који начин пољопривредници могу да утичу на спречавање загађења воде и побољшање квалитета воде Јегричке такође је била једна од тема радионице.

Скуп су отворили члан Општинског већа за инвестиције општине Темерин Ивана Митровић, помоћник директора за европску сарадњу из Фонда “Европски послови” АП Војводине Габриела Хас и помоћник директора за развој ЈВП “Воде Војводине” Александар Коцан.  Јасминка Гајер из ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад и Тијана Крстић Маравић из Фонда “Европски послови” АП Војводине свим присутнима представиле су главне активности пројекта, док је Мина Јаковљевић из ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад представила Јегричку као део система ОКМ – ХС ДТД у улози канала за одводњавање и наводњавање.

О квалитету воде Јегричке на основу хидробилошких и физичко-хемијских параметара, говорила је Соња Погрмић, са Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, док је све присутне на крају поздравила и директорка Туристичке организације општине Темерин Тамара Шите наглашавајући важност овог пројекта за општину Темерин када је реч о њеним туристичким потенцијалима.

Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 1.494.680,31 евра, чине Дирекција за водопривреду за подручје Доња Тиса (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија). Пројекат који суфинансира Европска унија кроз Интерег - ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија, почео је са реализацијом 1. октобра 2017. године и трајаће до 30. септембра 2019. године.

Пројекат има за циљ спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград. Током реализације пројекта радиће се на ревитализацији реке Јегричка и главног канала Курца у Мађарској; биће извршене хидробиолошке анализе квалитета воде и муља Јегричке и главног канала Курца на одабраним местима пре и после измуљивања у складу са Чланом 8. Оквирне директиве о водама; размениће се искуство између српских и мађарских партнера у области одрживог управљања водама и заштите природе; изградиће се одговарајућа стаза поред реке у Парку природе Јегричка; израдиће се студија о Парку природе Јегричка о утицају подземних и површинских вода и развиће с заједничка база података као основа за размену искустава и будућу сарадњу. 

Најава догађаја

Најновије Вести