• 28.
  • апр
  • 2016.

Стопе незапослености у ЕУ НУТС 2 регионима у 2015.

Регионалне стопе незапослености, на основу истраживања које се односи на радну снагу Европске уније, а коју је публиковао ЕУРОСТАТ, показује да више од 60% ЕУ НУТС 2 региона је забележило смањење стопе незапослености за 0,5% током 2015. године у поређењу са 2014. годином. 

Регионалне стопе незапослености су варирале широм 276 НУТС 2 региона у ЕУ-28 у 2015. години, од којих су најниже стопе забележене у немачким регијама Фрајбургу и Нидербајерну од 2,5%, Обербајерну и Оберпфалцу од 2,7%, затим следи Праг у Чешкој Републици са 2,8%. Са друге стране, највише стопе незапослености су регистроване у Мелили 34% и Андалузији 31,5% у Шпанији, Дитики Македонији са 30.7% у Грчкој, Канарским острвима и Еxтремадури у Шпанији са по 29.1%.
 
Од 274 региона за које су доступни подаци, 60 је имало стопу незапослености нижу од 4,7% или мању током 2015. године, што износи половину стопе на нивоу ЕУ која износи 9,4%. Међу њима се налази двадесет четири регије из Немачке, двадесет једна из Уједињеног Краљевства, пет из Аустрије, три из Чешке Републике, по две из Белгије, Мађарске и Румуније и једна из Италије. С друге стране, 29 региона је имало стопу незапослености од најмање 18,8%, што је дупло више у односу на просек ЕУ, које укључују једанаест регија из Грчке, десет из Шпаније и по четири из Француске и Италије.
 
Током 2015. године просечна стопа незапослености младих између 15 и 24 године у ЕУ је износила 20,4%. Регионалне разлике у стопама незапослености су врло високе. Најниже стопе су забележене у немачким регијама, посебно у регијама Обербајерн (3.4%), Фрајбургу (4.7%), Мителфранкену (5.2%), Везеремсу (5.7%) анд Карлсруе (5.8%), док су највише стопе забележене у Цеути (79.2%) и Мелили (72.0%) у Шпанији. У више од три четвртине ЕУ региона, стопа незапослености младих је била најмање дупло виша у односу на укупну стопу незапослености.
 
Више информација:  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics_at_regional_level.

Најновије Вести