• 11.
  • апр
  • 2016.

Закључци са пленарног заседања Комитета региона, 7-8. април 2016. године

117. Пленарно заседање Комитета региона (ЦоР) одржано је 7. и 8. априла 2016. године у Бриселу, прво након напада 22. марта. Заседање је отворио Руди Верворт, премијер Бриселског региона, који је изјавио да Брисел неће устукнути пред нападима. Слична порука је послата 6. априла од стране председника Комитета региона и председника Европског парламента, Мартина Шулца. Након расправе, лидери двеју институција су позвали политичке странке у Европи да се супротставе популизму и да појачају своје напоре у спречавању даље радикализације.

Након усвајања мишљења о Европској агенди о миграцијама током у децембру 2015. године, Комитет региона се сада бави специфичним аспектима миграционих изазова. У мишљењу које је сачињено на основу иницијативе Комитета региона, Ханс Јансен (НЛ/ЕНП), градоначелник Оистервијка, фокусирао се  на начине на које ЕУ може допринети побољшању квалитета услуга које се пружају избеглицама у њиховом региону порекла. Он је израдио мишљење на основу ситуације у којој се налазе сиријске избеглице у Турској, Јордану и Либану, уз могућност да се наведени принципи могу шире примењивати. У мишљењу се наглашава потреба за одрживом финансијском подршком ЕУ, комбинујући приступ хитне подршке и планирања пружања услуга за дужи временски период, укључујући промовисање могућности  плаћеног рада.
 
Три дана пре пленарне седнице, Комитет региона је потписао споразум са градом Братиславом и Братиславским регионом о одржавању 7. Европског самита региона и градова у главном граду Словачке. Самит ће бити одржан 08. и 09. јула, и to је највећи догађај планиран током словачког шестомесечног председавања Саветом Европске уније. Самит, који је креирао Комитет региона 1997. године, ове године ће се фокусирати на начине да се убрза раст, повећају инвестиције и побољшају везе између европских заједница, региона и ресурса. Самит означава почетак вишегодишњег „Братиславског процеса", у оквиру којег ће Комитет регион тражти начина да буџет и кохезиона политика ЕУ буду боље прилагођени потребама и изазовима градова и регија Европске уније.
 
У складу са економским активностима, током пленарног заседања су усвојена мишљења која се односе на конретне мере за имплементацију Урбане агенде ЕУ, наставак рада по питању  Извештаја пет председника, програм подршке структурним реформама за период 2017-2020,  улогу националних промотивних банака у подршци инвестиционом плану за Европу, унапређење јединственог тржишта, модернизацију ауторских права ЕУ, одговорнију трговинску и инвестициону политику, нови план за потрошаче енергије, трошковно-ефикасно смањење емисије и инвестиције базиране на смањеној емисији угљеника, и закон ЕУ о животној средини.
 
Конретне мере за имплементацију Урбане агенде ЕУ
 
Државе чланице Европске уније ће 30. маја усвојити Пакт из Амстердама, који је намењен подстицању интегрисаног приступа питањима политикама Европске уније које се односе на градове и градске регије. У свом мишљењу, Хела Дунгер-Лепер (ДЕ/ПЕС), државна секретарка Савезне државе Берлин, је тражила да наведени процес буде обавезујући, као и да први потпредседник Европске комисије буде задужен за Урбану агенду, делом да се обезбеди блиска веза са Агендом за бољу регулативу Комисије. Комитет региона предлаже да се Урбаној агенди дода   механизам праћења процене резултата у форми белог папира, као и систематски преглед начина за побољшање подршке ЕУ варошима, градовима и регијама у њиховом окружењу.
 
Наставак рада по питању  Извештаја пет председника
 
Како се институције Европске уније сада фокусирају на реализацију иницијатива које су најављене средином 2015. године, мишљење Комитета региона о економској и монетарној унији наглашава потребу да се у ЕУ смање економске разлике. У мишљењу Пола Линдквиста (СЕ/ЕНП), члана Градског већа Стокхолма, наглашава се да су разлике у развоју понекад веће унутар земаља него између земаља и позива да се више пажње посвети  постојећим регионалним неравнотежама. Као што Европски семестар захтева реформе које се морају спровести у градовима и регијама, Комитет региона позива локалне и регионалне власти да се укључе у имплементацију Европског семестра.
 
Програм подршке структурним реформама за период 2017-2020.
 
У свом извештају, Олга Зриен (БЕ/ПСЕ), чланица парламента Валоније, говори о структурној реформи као једном од главних изазова са којима се суочава привреда у ЕУ. Она аргументује да је техничка подршка ЕУ тренутно секторски подељена и фрагментирана. Техничка помоћ државама чланицама у оквиру предложеног Програма подршке структуралним реформама не треба да се заснива на секторском приступу,  нагласивши да државе чланице треба да управљају процесом.
 
Улога националних промотивних банака у подршци инвестиционом плану за Европу
 
Комитет региона позива Европску комисију и Европску инвестициону банку да објасне улогу регионалних банака за промоцију. У свом мишљењу, Адам Баназак (ПЛ/ЕЦР), потпредседник Регионалне скупштине Кујавско-поморског војводства, наводи се да планови Комисије премало пажње посвећују регионалном нивоу. Последица је да ЕУ често подржава инвестиције које су у супротности са регионалним оперативним програмима и локалним стратегијама.
 
 
Унапређење јединиственог тржишта
 
Александро Пастаћи (ИТ/ПЕС), председник покрајине Мантова, као известилац задужен од стране Комитета регионе, залаже се за унапређење јединственог тржишта кроз већу институционалну пажњу, више подршке за мала и средња предузећа, отварање сектора услуга, као и новог погледа у односу на питање јавних набавки. У мишљењу се позива да се економија размене у  настајању регулише сектор по сектор, уз јасан оквир за јавне набавке у области инфраструктуре. Подржао је  позив Европског парламента да у оквиру Европског семестара буде укључено и  јединствено тржишта.
 
Модернизација ауторских права ЕУ
 
Европска комисија је усвојила правила у области ауторског права  у децембру 2015. године, а ове године ће донети низ законских и незаконодавних иницијатива да би се комплетирала стратегија Дигиталног јединственог тржишта. У мишљењу Комитета региона, од стране Арнолдаса Абрамавичиуса (ЛТ/ЕПП), из Општинског већа Зарасаиа, наводи се да су локалне и регионалне власти важне за обезбеђивање дигиталних услуга и стварање и управљање дигиталном инфраструктуром, које често сарађују и прекогранично. Комитет региона стога подржава прекограничне јавне услуге. У мишљењу се подржава преносивост онлајн садржаја, са гаранцијама за спречавање сталне доступност садржаја које су заштићене на нивоу ЕУ. Подржане су и мере ЕУ које се односе на транспарентну расподелу намета међу носиоцима права.
 
Одговорнија трговинска и инвестициона политика
 
Мишљење Комитета региона долази у време када ЕУ преговара низ великих, траговинских уговора нове генерације. У свом мишљењу, Нил Ричмонд (ЕПП), из Окружног већа Дан Лири-Ратдауна, наводи се да локалне и регионалне власти могу помоћи малим и средњим предузећима у оквиру интернационализације свог пословања. Мишљење подржава процес отвореније трговине, као и напоре Комисије за смањење регулаторних препрека, али наводи да регулаторна хармонизација мора да одржава или побољша стандарде за потрошаче, раднике и животну средину. У мишљењу се тврди да је потребно доставити јасније информације о утицају трговинских споразума у области јавно-финансираних локалних активности.
 
Нови план за потрошаче енергије
 
У мишљењу Мишела Лебрана (БЕ/ЕНП) из Општинског већа Виронвала се наводи да је циљ  побољшање подршке локалним и регионалним властима у уштеди енергије, смањењу емисија и развоју обновљивих извора енергије.
 
Трошковно-ефикасно смањење емисије и инвестиције базиране на смањеној емисији угљеника
 
Марко Дус (ИТ/ПЕС), члан Општинског већа Виторио Венета, израдио је мишљење након међународних климатских преговора у децембру 2015. године када је, по први пут, призната улогу градова у борби против климатских промена. Комитет региона је подржао његов позив да ЕУ искористи Фонд за модернизацију да би се убрзала ревитализација енергетског сектора, повећала дугорочна финансијска подршка у области климатским активности и промовисали пројекти на регионалном и локалном нивоу. У мишљењу се тражи креирање алата за праћење политика заштите животне средине и средства за размену најбољих пракси. Такође, подржава се увођење декларисања производа који се односе на укупну емисију угљен-диоксида.
 
Закон ЕУ о животној средини
 
Ово мишљење доприноси агенди Европске комисије за бољу регулативу, и у свом мишљену Андрес Јадла (ЕЕ/АЛДЕ), члан Градског већа Раквереа, указује на to да потпуније коришћење технологије може да смањи терет у вези са мониторингом животне средине и извештавања са градова и региона, без смањење утицаја прописа. Документ подржава увођење одредби које се односе на усклађеност осигурања у области заштите животне средине и тврди да би систем  ИНСПИРЕ - систем ЕУ ​​створен 2007. године за размену података из области животне средине између организација у јавном сектору, могао значајно да помогне локалним и регионалним властима.
 
 
Више информација:

http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Highlights-of-the-Plenary-Session.aspx

Најновије Вести