• 09.
  • мар
  • 2016.

Подршка Брисела војвођанској иницијативи за формирање Региона централног Дунава

У Представништву Баден-Виртемберга у Бриселу, 9. марта 2016. године, одржан је састанак између  представника Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Матије Вилфан директора Дунавске стратешке тачке и Ање Крабач, испред Генералног директората за регионалну и урбану политику (ДГ РЕГИО), а у сарадњи са Канцеларијом АП Војводине у Бриселу. 

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски, представио је иницијативу за формирање платформе Региона централног Дунава. Реч је о заједничком наступа АП Војводине и по два региона из суседних држава Хрватске, Мађарске и Румуније. Приближавање ставова међу регионима је развијено након разговора о значају укрупњавања иницијатива за подношење заједничких пројеката према ЕУ фондовима, а приликом студијске посете Баден-Виртембергу, током које су учесницима представљени резултати ове немачке покрајине у прекограничној сарадњи.

Учесници састанка су сложили да је формирање платформе Региона централног Дунава, одличан начин да се заједничким ангажманом дође до квалитетних стратешких пројеката у области водне привреде и заштите животне средине, као и брендирању културне и туристичке понуде регије, која би била понуђена европском тржишту, али и великим инвеститорима.

„Војводина максимално користи програме прекограничне сарадње и остварила је одличну сарадњу са прекограничним партнерима и спремна је да пронађе најбоља решења за финансирање стратешких пројеката, попут пројекта обнове Бегеја, на коме се ради са румунским партнерима, као и обнова канала Баја-Бездан на чему се ради са колегама из Мађарске. Сарадња са жупанијама у суседству је на високом нивоу и нама је важно да знамо ко доноси одлуке о приоритетима пограничних регија, јер желимо да се фокусирамо на приоритете и стратешке пројекте, попут улагања у водну инфраструктуру, каналску мрежу и заштиту животне средине“, истакао је секретар Бугарски.

Бугарски је додао и да макрорегионална сарадња и прекогранични пројекати треба да оживе средине које су уз границу, кроз отварање граничних прелаза, стварање индустријских зона и укупну економску активност.

„Војводина има подршку Баден-Виртемберга који је своје знање, у оквиру сарадње Горње Рајне, већ поделио са Војводином и суседним жупанијама. Искуства најразвијенијих регија, које су инвестирале у бројне стратешке пројекте који стварају зону слободне активности у Европи, уз развијену инфраструктуру и приватне инвестиције, су циљ којем Војводина тежи“, нагласио је Бугарски.

Директор Дунавске стратешке тачке Матија Вилфан је истакао да четрнаест земаља, са дванаест приоритетних области, колико постоји у оквиру Стратегије, треба да се фокусирају на своје приоритете и да од Дунавске стратешке тачке траже помоћ за конкретне пројекте, који се могу наћи у оквиру европских институција и у финансирању од стране јавно-приватних партнерстава, али и Европске инвестиционе банке.

Вилфан је поновио да је Војводина паметно искористила програме прекограничне сарадње као припрему за будуће велике пројекте из инвестиционих фондова Европске уније.

Ања Крабач је истакла да Генарални директорат за регионалну и урбану политику (ДГ РЕГИО) подржава платформе које су фокусиране на јасне и конкретне пројекте.

Током састанка је најављено да ће у наредном периоду бити израђена студија са примерима добре праксе реализованим у Дунавском региону, да би се наставило са разменом знања и укупног развоја кроз Дунавски регион.

Бугарски је потврдио да је значај Дунавске стратешке тачке у Бриселу, након четири године рада на имплементацији Стратегије ЕУ за Дунавски регион (ЕУСДР), и почетак рада Дунавског транснационалног програма, снажан импулс за даљи раст Стратегије, а тиме и Војводине, која заузима централни део Дунава. Војводина је посебно заинтересована за Приоритетну област 7 и области коришћења нових технологија у пољопривредној производњи, за шта су се створили одлични предуслови.

Током сусрета се могло чути да ће овогодишњи Форум ЕУСДР бити организован у Братислави почетком новембра, а приоритети се односе на заштиту вода и друштво знања, у које су укључени и циљеви најважнијих развојних докумената.

Дунавска стратешка тачка је ставила на располагање своје капацитете и помоћ у реализацији стратешких пројеката који долазе из Војводине, али и у оквиру будућег рада платформе Региона централног Дунава.

Најновије Вести