• 07.
 • мај
 • 2015.

Оснивање координационе групе за организације цивилног друштва Фонда „Европски послови“ АП Војводине

 • Бач
 • Бачка Паланка
 • Бечеј
 • Бела Црква
 • Нови Сад
 • Оџаци
 • Сента
 • Стара Пазова
 • Зрењанин

У Скупштини Аутономне покрајине Војводине одржан је састанак на којем је основана још једна координациона група Фонда „Европски послови“ АП Војводине, која окупља организације цивилног друштва (ОЦД) са територије Војводине.
Састанак је отворио директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине г. Синиша Лазић који је поздравио присутне и истакао значај и важност формирања координационе групе за цивилно друштво путем које ће се ојачати сарадња и партнерство између сектора цивилног друштва и Фонда „Европски послови“ АП Војводине, као и  других јавних покрајинских институција и општина у оквиру процеса европских интеграција.

Том приликом, присутнима је укратко представљен рад Фонда са посебним акцентом на циљеве и активности већ постојећих координационих група Фонда које су: координациона група за локалне самуправе, координациона група за јавна и јавно-комунална предузећа и координациона група за покрајинске институције и секретаријате. Као део система за информисање, у претходном периоду оформљене су координационе групе које окупљају представнике релевантних јавних институција на подручју АП Војводине, са циљем унапређења протока информација на тему доступних европских програма и фондова, као и актуелних европских конкурса. Такође, један од циљева формирања и рада координационих група је унапређење сарадње и повезивање институција на подручју АП Војводине.

У оквиру састанка присутнима су презентовани тренутно актуелни позиви и програми Европске уније: Трећи позив за подношење пројектних предлога ИПА Прекогранични програм Србија - Босна и Херцеговина 2007-2013, Медијски програм Европске уније 2014, Вишеград+ Западни Балкан (Међународни Вишеградски фонд), као и позив Централно-европске иницијативе (ЦЕИ КЕП Аустриа).

Присутни представници грађанских удружења и невладиних организација дефинисали су институционалне и административне потребе њихових организација, на основу којих ће прецизније бити дефинисани даљи циљеви и активности координационе групе. Неке од потенцијалних активности укључиће свакако: обуке за писање пројектних апликација и to нарочито везано за програме прекограничне сарадње, преносе примера добре праксе на вертикалном и хоризонталном нивоу, детаљније упознавање организација са процесом преговарања, обуке за писање практичних политика и итд.

Закључно, препозната је велика потреба сарадње између цивилног и јавног сектора и дефинисане су главне препреке у том процесу. Сходно поменутом, у  даљем раду координационе групе тежиће се отворенијем, сталном и транспарентном дијалогу и сарадњи; подизању капацитета ОЦД сектора за ефикасније учешће у процесу европских интеграција (нарочито у сегменту подизања капацитета за привлачење средстава из европских фондова кроз обуке за писање пројектних апликација); елиминисању погрешних перцепција и предрасуда везаних за улогу ОЦД и покрајинских институција, а са циљем демистификовања одговорности  свих друштвених актера у процесу европских интеграција.

Најава догађаја

Најновије Вести