• 09.
  • мар
  • 2015.

Одржана обука ,,Могућности финансирања путем ЕУ фондова” за представнике Националног савета румунске националне мањине

  • Зрењанин

Тродневна обука под називом ,,Могућности финансирања путем ЕУ фондова” одржана је у Зрењанину у периоду од 4. до 6. марта 2015. године. Запослени из Фонда „Европски послови” АП Војводине приближили су тематику пројектног финансирања представницима Националног савета румунске националне мањине, представницима Завода за културу војвођанских Румуна и представницима невладиног сектора са територије Баната у циљу њихове припреме за коришћење средстава из ЕУ фондова.
Тродневна обука под називом ,,Могућности финансирања путем ЕУ фондова” одржана је у Зрењанину у периоду од 4. до 6. марта 2015. године. Запослени из Фонда „Европски послови” АП Војводине приближили су тематику пројектног финансирања представницима Националног савета румунске националне мањине, представницима Завода за културу војвођанских Румуна и представницима невладиног сектора са територије Баната у циљу њихове припреме за коришћење средстава из ЕУ фондова.

Током обуке полазници су имали прилику да се ближе упознају са структуром и начином конкурисања у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) 2014-2020. са посебним освртом на програме прекограничне сарадње доступне институцијама у АП Војводини. Поред теоријског, укључен је и практичан део те су полазници, у радним групама, развијали пројектне идеје кроз различите вежбе, попуњавали  логичку матрицу са циљевима, ризицима и индикаторима и развијали буџет пројекта, а све у циљу самосталног конкурисања на предстојеће позиве Европске уније. По завршетку обуке, полазницима су уручени сертификати о успешно завршеној обуци.

Најава догађаја

Најновије Вести