• 21.
  • нов
  • 2014.

Међународна конференција посвећена малим и средњим предузећима и гаранцијама ЕУ

  • Нови Сад

У организацији Гаранцијског фонда АП Војводине и Фонда „Европски послови“АП Војводине, у Скупштини АП Војводине одржана је међународна конференција под називом „Јачање малих и средњих предузећа кроз гарантне шеме ЕУ и ,,COSME“ програм“, са циљем да се промовишу програми Европске уније за развој малих и средњих предузећа, представе искуства држава чланица ЕУ, и размотре све законске могућности које би довеле до веће кредитне подршке малих и средњих предузећа у Србији. Систем гаранција представља корак ка унапређењу конкурентности у сфери предузетништва и јачању овог сектора. Конференцију је отворио Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, који је подсетио на мере и политику, коју спроводи Секретаријат у оквиру унапређења сектора предузетништва и занатства. На конференцији су учешће узели и представници министарстава привреде, Привредне коморе Србије, Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Америчке агенције за развој (УСАИД), представници финансијских институција из држава чланица ЕУ, Аустрије, Мађарске и Италије, које за развој малих и средњих предузећа користе моделе микрокредитирања и гарантне шеме, као и представници малог и средњег бизниса и банкарског сектора.


Зорица Марић, саветница у Министарству привреде, Сектор за предузетништво и конкурентност, представила је програм за конкурентност малих и средњих предузећа 2014-2020 ,,COSME“, вишегодишњи програм Европске комисије, у оквиру кога су издвојена значајна средства у износу од 1,025 милијарди евра, за неколико области: паметни и инклузивни развој, одрживи развој, природне ресурсе, безбедност и грађанство, глобалну Европу и јавну управу. Циљ овог програма је јачање конкурентности и одрживости европских предузећа, подстицање предузетничке културе и унапређење оснивања и раста МСП. Крајњи корисници програма су мала и средња предузећа, предузетници, организације за подршку пословању, регионална и национална администрација.


Предвиђен буџет за имплементацију програма ,,COSME“ за период 2014-2020 је 2,3 милијарде евра. Посебне мере које програм ,,COSME“ примењује за унапређење предузетништва су додела награде за најбољу предузетничку идеју, која има мотивациону сврху, потом Еразмус за предузетнике, јер је установљено да се већи резултати постижу и приликом размене предузетника, јер стичу увид у пословну политику развијених компанија, те размењују искуства и стичу знање за успостављање иновативне атмосфере, креирање цена, оперативност и друго. Поред тога, женско предузетништво је на самом врху листе приоритета. Неки од познатих примера финансираних пројеката кроз овај програм су ,,Европска мрежа предузетништва Србије“, ,,Европска мрежа ментора женског предузетништва – WЕМ“, ,,Транснационалне туристичке руте: Пешачки туризам дуж Дунава – Данубе Хике“, ,,Транснационалне тематске туристичке руте: Пут открића и авантуре на Западном Балкану – WБААДТ“ и други.


Мала и средња предузећа би могла да имају знатне користи од програма Европске уније и to кроз директно учешће, што подразумева да МСП спроводе активност уз учешће у пројектним конзорцијумима и кроз индиректно учешће, уз коришћење субвенционисаних финансијских инструмената. На тендерима расписаним у оквиру ових програма, мала и средња предузећа из Србије нису дискриминисана у односу на европска, већ имају истоветан статус. Поред наведеног програма, теме данашње конференције обухватале су презентације о искуствима и улози држава чланица Европске уније у јачању малих и средњих предузећа кроз микрокредите и гарантне шеме, у којима су учествовали представници републичких органа, институција и организација, као и земаља у региону.

Презентације са конференције можете преузети овде:

Andreas Beikos EIB, Caroline Tsilikounas AgroInvest, Johannes Busse EBRD, Laszlo Toth AVHGA Luisa Corbelletto FINEST, Sandra Rodic USAID Zdravko Ilic Chamber of Commerce of Serbia, Zorica Maric Ministry of Economy

Најава догађаја

Најновије Вести