• 03.
  • нов
  • 2014.

Запослени образовно-васпитних установа Сремског округа на обуци за припрему ИПА пројеката прекограничне сарадње

  • Рума
  • Сремска Митровица
  • Шид

Представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, одржали су другу у низу обуку под називом „Фондови Европске уније: од идеје до реализације“ за представнике васпитно-образовних установа на територији Аутономне покрајине Војводине и to у Сремском округу. Обука је одржана у просторијама Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици, а присуствовало је укупно 26 представника 11 установа са подручја општина Рума, Сремска Митровица и Шид.


Током три дана интензивне обуке полазници су се упознали са структуром и областима финансирања Еразмус + програма Европске уније који покрива области образовања, младих и спорта, међутим посебан акценат је ставлјен на програме прекограничне сарадње који се финансирају из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), а који су релевантни за подручје Сремског округа, а to су ИПА прекогранични програм Хрватска – Србија и ИПА прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина. Кроз низ предавања и радионица полазници су имали прилике да се опробају у припреми основних елемената пројеката користећи приступ логичког оквира као полазну тачку у припреми. Обуком су биле обухваћене теме припреме логичке матрице, буџетирање пројеката, као и попуњавање апликационог формулара. Такође, полазници су кроз активно учешће и рад у групама своје пројектне идеје уобличили у складу са смерницама предавача. Као значајан резултат обуке издваја се пет пројектних идеја које представлјају приоритете образовно-васпитних установа, а по свом садржају су у складу са приоритетима и цилјевима како европских програма, тако и републичких и покрајинских стратешких докумената. Све пројектне идеје се заснивају на коришћењу локалних ресурса и усмерене су на обогаћивање школског живота ученика, као и решавање локалних проблема. Теме које су обухваћене пројектним идејама полазника су проблем гојазности код младих и промовисање здраве исхране, потом решавање проблема вршњачког злоставлјања у школама, унапређивање вештина ученика у области стицања језичких и информатичких компетенција, развој образовних програма за ученике са сметањама у развоју, као и активно уклјучивање ученика у живот локалне заједнице кроз јачање улоге ђачког парламента.


Предвиђено је да се обукама до краја школске 2014/2015. године обухвати преко 270 полазника из 106 институција у 9 општина широм Војводине. Следећа обука ће се реализовати у Кикинди.

Најава догађаја

Најновије Вести