• 29.
  • авг
  • 2014.

Јачање институционалне сарадње на пољу образовања

  • Нови Сад

Фонд „Европски послови’’ АП Војводине и Универзитет у Новом Саду потписали су Протокол о сарадњи у области едукације и трансфера знања, са циљем институционализације процеса координације едукативних активности у области европских интеграција и јачања постојећих капацитета на покрајинском и локалном нивоу у аспектима који су клјучни за област ЕУ интеграција и коришћење средстава из ЕУ фондова. Универзитет у Новом Саду и Фонд „Европски послови’’ АП Војводине су у претходном периоду сарађивали на пољу реализације радне праксе, а потписивањем протокола о сарадњи омогућиће се јачање сарадње успостављањем новог, заједничког програма који дефинише образовање у области права и процедура Европске уније, регионалних развојних политика, управљања пројектима који су финансирани из европских финансијских инструмената.


Циљ програма је промовисање потребе за континуираним образовањем. Такође, овим програмом се посебно настоји стимулисати потреба за образовањем у мање развијенијим срединама у Војводини, чиме се даје допринос смањењу регионалних разлика и повећању конкурентности у Војводини.

Најава догађаја

Најновије Вести