• 12.
  • дец
  • 2017.

Едукативна радионица за представнике локалних самоуправа у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области”

  • Темерин

Едукативна радионица за представнике локалних самоуправа пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области - ECOWAM”, који суфинансира Европска унија кроз Интерег - ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска–Србија, одржала се у Темерину 12. децембра 2017. године.

Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 1.494.680,31 евра, чине Дирекција за водопривреду за подручје Доња Тиса (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија).

 

Скуп су отворили члан Општинског већа општине Темерин Мира Родић и помоћник директора за европску сарадњу из Фонда “Европски послови” АП Војводине Габриела Хас. Пројекат су представиле Јасминка Гајер из ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад и Тијана Крстић Маравић из Фонда “Европски послови” АП Војводине, док је проф. др Љиљана Николић са Пољопривреног факултета Универзитета у Новом Саду одржала предавање о мокрим пољима.

 

Циљ едукативне радионице био је да се представници локалне самоуправе Темерин и Врбас упознају са главним пројектним активности будући да ће се већи део активности реализовати на територији поменутих општина.

 

Пројекат има за циљ спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.

Током реализације пројекта радиће се на ревитализацији реке Јегричка и главног канала Курца у Мађарској; биће извршене хидробиолошке анализе квалитета воде и муља Јегричке и главног канала Курца на одабраним местима пре и после измуљивања у складу са Чланом 8. Оквирне директиве о водама; размениће се искуство између српских и мађарских партнера у области одрживог управљања водама и заштите природе; изградиће се одговарајућа стаза поред реке у Парку природе Јегричка; израдиће се студија о Парку природе Јегричка о утицају подземних и површинских вода и развиће се заједничка база података као основа за размену искустава и будућу сарадњу.

 

На овај начин долазимо до специфичних циљева пројекта а to су побољшање водне равнотеже реке Јегричка (44 + 015 км-46 + 673 км / 29 + 588 км-37 + 892 км) и главног канала Курца (4 + 487 км-9 + 997 км) у прекограничној регији, развој заједничког система праћења и анализе за очување квалитета  воде и биодиверзитета у прекограничкој регији и дефинисање дугорочних решења како би се спречила деградација квалитета водних тела.

 

Пројекат је почео са реализацијом 1. октобра 2017. године и трајаће до 30. септембра 2019. године.

Најава догађаја

Најновије Вести