• 20.
  • окт
  • 2017.

У оквиру пројекта ЕМБЕР одржана међународна теренска вежба система цивилне заштите „Жупањска Посавина 2017.“

Међународна теренска вежба система цивилне заштите под називом „Жупањска Посавина 2017.“,  у оквиру пројекта ЕМБЕР, одржана је 20. октобра на реци Сави, на купалишту „Полоји“ код Жупање, Република Хрватска.

На вежби су приказане акције спашавања угроженог становништва из поплављених стамбених објеката, затим потрага, проналазак и извлачење утопљеника из воде; пружање прве помоћи; збрињавање спашених и евакуисаних особа и координација оперативним снагама.

Тим задужен за спровођење вежбе био је састављен од координатора на локацији; интервентног тима за спашавање на води (Клуб подводних активности Вуковар и Хрватска горска служба спасавања - Станица Винковци); Интервентног тима за логистику (градска друштва Црвеног крста Вуковар, Винковци, Жупања и Илок); као и одговарајућих тимова из АП Војводине (Горска служба спасавања Србије; Црвеног крста Војводине, стручног тима ЈВП „Вода Војводине“; тим из Опшине Шид и тим из Града Сремска Митровица).

Циљ вежбе је био да се провери опремљеност, оспособљеност и увежбаност интервентних тимова за спасавање на води.

Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области – ЕМБЕР“ , чији је један од партнера Фонд „Европски послови“ АП Војводине, укупне вредности 1.028.169 евра један је од успешно уговорених пројеката у ИПА прекограничном програму између Хрватске и Србије, а усмерен је на повећање нивоа регионалне сарадње кроз заједнички систем и приступ одговору на плављење у сливу реке Саве у пограничном региону.

Најновије Вести