• 12.
  • окт
  • 2017.

Конференција поводом отварања пројекта „Експлоатација различитих извора у производњи „зелене“ енергије“

  • Сомбор

Пројекат „Експлоатација различитих извора у производњи „зелене“ енергије XDEGREE“, који суфинансира Европска унија у оквиру ИПА Интерег прекограничног прогама Хрватска–Србија, представљен је 12. октобра у скупштинској сали у Сомбору. Пројекат је усмерен на промовисање и унапређење употребе различитих извора обновљиве енергије у прекограничном подручју, повећању енергетске независности јавних комуналних предузећа, бољем коришћењу биомасе у постројењима за производњу биогаса, те подизању нивоа свести јавности о потенцијалима обновљивих извора енергије.

Партнери на пројекту су Универзитет у Новом Саду, ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, Винковачки водовод и канализација д.о.о. и Пољопривредни институт Осијек. Вредност пројекта је 1.696.336 евра, од чега активности српских партнера односе две трећине буџета. Средствима ЕУ суфинансира се 85% од укупне вредности пројекта, односно 1.441.885 евра. Имплементација је отпочела у јулу ове године и трајаће 30 месеци, дакле до 14. јануара 2020. године.

„За време трајања пројекта у Сомбору ће бити изграђена биогасна електрана, у Винковцима соларна електрана, док ће на Пољопривредном институту у Осијеку бити проширена лабораторија за испитивање биомасе, а на Универзитету у Новом Саду основана лабораторија за испитивање квалитета и креирање рецептура за производњу биогаса. to су уједно и очекивани резултати овог пројекта“, рекао је проф. др Филип Кулић.

Следећи корак у реализацији пројекта је набавка опреме и почетак радова. У наредних шест до осам месеци очекује се изградња соларне електране у Винковцима, а у Сомбору прва фаза гасне електране, те опремање лабораторија на Универзитету у Новом Саду и Пољопривредном институту у Осијеку. Фонд „Европски послови“ АПВ има улогу да допринесе видљивости пројекта кроз организовање различитих научних скупова, округлих столова, наступа на Пољопривредном сајму и другим релевантним догађајима. Као резултат пројекта биће израђена и студија која садржи анализу потенцијала обновљивих извора енергије у региону.

Најава догађаја

Најновије Вести