• 10.
  • мај
  • 2018.

Јачање сарадње АП Војводине и Горењске из Словеније

На позив Фонда „Европски послови“ АП Војводине и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а у циљу јачања процеса регионалне сарадње и оснаживања друштвеног и економског развоја институција из Аутономне покрајине Војводине и Горењске, представници Регионалне развојне агенције Горењске из Словеније посетили су АП Војводину.


Том приликом, 9. маја, одржан је састанак у просторијама Фонда „Европски послови“ АП Војводине када су на тему стечених искустава у вези са имплементацијом пројеката суфинансираних средствима из ЕУ фондова и могућности склапања партнерстава институција из АП Војводине и Горењске разговарали Рок Шименц, директор Регионалне развојне агенције Горењске, Јелена Видовић, пројектни менаџер РРА Горењске, Видосава Ендерић, директорка Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Јован Подрашчанин, помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Ивана Ђурица,  помоћник директора за европске програме и пројекте и Тијана Крстић Маравић из Фонда „Европски послови“ АПВ.

Активности Фонда „Европски послови“ АПВ представила је Јелена Тошковић која је уједно представила и ИВ циклус Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ који омогућава полазницима стицање квалификација за управљање пројектима финансираним средствима Европске уније.

Регионална развојна агенција Горењске има вишедеценијско искуство када је реч о писању и имплементацији пројеката који се суфинансирају из ЕУ средстава што је присутнима и доказао Рок Шименц, директор РРА Горењске, представљајући импозантан број реализованих пројеката на територији Словеније из различитих области као што су туризам, привреда, култура, итд. Директор РРА Горењске присутнима је уједно и представио Регионални развојни програм Горењске до 2020. године.

Приказ модела пројектног организовања сремског региона за имплементацију пројеката у области инфраструктуре и локалног економског развоја представио је Милан Мирић, директор Регионалне развојне агенције Срем и на тај начин представницима из Словеније указао на формирање регионалних пројеката и пројеката међуопштинске сарадње у Срему.

Поносни на чињеницу да је Нови Сад добио титулу Европске престонице културе 2021, искористили смо прилику да представницима из Словеније представимо и тај пројекат, а за саму презентацију пројекта био је задужен Ђула Рибар из Фондације Нови Сад 2021.

Сарадња Фонда „Европски послови“ АПВ и Регионалне развојне агенције Горењске из Словеније оснажена је и потписивањем Протокола о сарадњи ове две институције који ће у будућности допринети развоју партнерстава институција из АП Војводине и Горењске кроз реализацију пројеката који се суфинансирају из средстава ЕУ, посебно транснационалних програма ЕУ као и бољој размени примера добре праксе. 

Најава догађаја

Најновије Вести