• 15.
  • мај
  • 2018.

Потписан Протокол о сарадњи Фонда са Европским покретом Нови Сад

Уважавајући стратешко опредељење Републике Србије о убрзавању процеса европских интеграција, у просторијама Фонда „Европски послови“ АП Војводине, 15. маја 2018. године је потписан Протокол о сарадњи са Европским покретом Нови Сад.

Фонд и Европски покрет ће у циљу унапређења сарадње убудуће сарађивати на пословима: унапређења, јачања и промоције економских и административних капацитета у региону; креирања европских пројеката, јачања процеса регионалне сарадње; планирања, праћења и унапређења институционалних капацитета, сагласно потребама европских интеграција; усклађивања процеса образовања кадрова и менаџмента за потребе европских интеграција; усклађивања сопствених програма, пројеката и активности у области европских интеграција; промоције европских вредности и регионалне политике као развојног инструмента; сарадње са релевантним међународним и домаћим институцијама као и на пословима информисања јавности о ЕУ фондовима.

Најава догађаја

Најновије Вести