• 09.
  • авг
  • 2018.

Округли сто на тему заштите од поплава у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области”

  • Нови Сад

Као једна од планираних активности у оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области (ECOWAM)”, који суфинансира Европска унија кроз Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија, одржан је округли сто на тему заштите од поплава. Партнерство на пројекту, чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 1.494.680,31 евра, чине Управа за водопривреду за подручје Доња Тиса - АТИВИЗИГ (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија). Пројекат има за циљ спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.

Циљ округлог стола био је представљање главних пројектних активности које доприносе побољшању квалитета воде водотока Јегричка и канала Курца, њиховом бољем еколошком стању, као и превенцији од поплава. Релевантне институције из области управљања водама из Србије и Мађарске представиле су примере добре праксе у одбрани од поплава, резултате анализе квалитета воде и муља, а једна од тема округлог стола била је и коришћење природних ресурса у циљу заштите од поплава. Шеф радне јединице Нови Сад, ЈВП „Воде Војводине“, Мина Јаковљевић Заварко, представила је Јегричку као део система ОКМ - ХС ДТД у улози канала за одводњавање и наводњавање; представник Управе за водопривреду за подручје Доња Тиса, АТИВИЗИГ, говорио је о ситуацијама екстремних поплава и превенцији поплава у региону Доње Тисе; Самостални стручни сарадник из Покрајинског завода за заштиту природе, Тања Бошњак, одржала је презентацију о природном управљању поплавама; да би на крају Тамара Јурца, са Департмана за биологију и екологију, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, представила резултате хемијских и хидробиолошких анализа водотока Јегричка. Поред партнерских институција, округлом столу су присуствовале и колеге из Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајинског завода за заштиту природе, Пољопривредног факултета, Природно-математичког факултета као и представници других институција из области заштите животне средине и управљања водама.

Пројекат је почео са реализацијом 1. октобра 2017. године и трајаће до 30. септембра 2019. године.

Најновије Вести