• 22.
  • авг
  • 2018.

Теренска посета преводници Бездан и устави Шебешфок у оквиру пројекта BABECA

У оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан (ВАВЕСА)“, дана 22. августа 2018. године, одржана је теренска посета преводници Бездан и преводници и устави Шебешфок. 
На теренској посети су учествовали чланови тима из Дирекције за водопривреду Доњег Подунавља, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонда „Европски послови“ АП Војводине. Посета је реализована у циљу процене стања на терену, након почетка радова. Стручњаци из ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад представили су даљи ток радова и активности који ће се врштити на поменутим локацијама у циљу рехабилитације објеката током пројекта.A
 

Најновије Вести