• 25.
  • сеп
  • 2018.

Други заједнички састанак чланова пројектног тима „Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном регион AGRINNO"

  • Нови Сад

У склопу редовних активности пројеката„Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону - АГРИННО", који суфинансира Европска унија у оквиру ИПА Интерег прекограничног прогама Мађарска –Србија, организован је други састанак чланова пројектног тима у Новом Саду. Састанку су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Фонда “Европски послови” АПВ, Института за ратарство и повртарство, као и представнице Непрофитног предузећа Жупаније Чонград.
Циљ састанка био је да се направи распоред активности за наредни период с фокусом на организацију округлог стола у Сегедину и једнодневног дешавања у Институту када ће се представити пластеник и план узгоја поврћа у њему. Обзиром да су пројектом планирана два семинара, чланови пројектног тима су на састанку разговарали о потенцијалним датумима, као и садржају истих.

Најновије Вести