• 05.
  • окт
  • 2018.

Продужен рок за достављање пријава на конкурс на Специјалистички програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

  • Нови Сад

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМ „УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“

Рок за достављање скениране, потписане и оверене пријаве је петак, 12.10.2018. до 16.00 часова.

Најновије Вести