Vojvodina na Evropskoj nedelji regiona i gradova 2018

Ovogodišnja 16. po redu manifestacija „Evropska nedelja regiona i gradova 2018“, koju organizuju Komitet regiona i Generalni direktorat za regionalnu politiku, i koja je održana u periodu od 8-11. oktobra 2018. godine u Briselu, odvijala se pod sloganom „Za jaku kohezionu politiku Evropske unije posle 2020”, a programski deo manifestacije je posеbno fokusirao na 3 tematske celine: 1. Teritorijalni razvoj (regionalni, urbani, ruralni); 2. Budućnost kohezione politike, EU budžet; 3. Edukacija, kultura i omladina.

Pokrajinska delegacija je prisustvovala zvaničnoj ceremoniji otvaranja Evropske nedelje regiona i gradova, dana 8. oktobra 2018. godine, na kojoj je govorio predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker, komesar za regionalnu i urbanu politiku Korina Kretu i predsednik Komiteta regiona Karl Hajnc Lamberc. 
 

Potpisivanje sporazuma o razumevanju između Privredne komore Vojvodine i Unije valonskih privrednika i industrijalaca

U Briselu su, u prostorijama Misije Republike Srbije pri EU, dana 8. oktobra 2018. godine, sporazum o razumevanju potpisali predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević i predsednik Unije valonskih privrednika i industrijalaca Filip Suinen. 

 

 

 

Obeležavanja Dana Vojvodine u Briselu - Prijem „Vojvodina Great for Business, Great for Life“

U Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji, dana 8. oktobra 2018. godine,  održan je prijem „Vojvodina Great for Business, Great for Life“, na kome su predstavljeni potencijali Vojvodine predstavnicima evropskih institucija iz različitih nadležnosti, diplomatskog kora, drugih regija i gradova, partnera AP Vojvodine, privrednicima i predstavnicima privrednih organizacija iz Belgije, Italije, Poljske, Austrije i drugih zemalja, a u zajedničkoj organizaciji Pokrajinske vlade, Skupštine AP Vojvodine, Fonda  „Evropski poslovi” AP Vojvodine – Kancelarije AP Vojvodine u Briselu i Razvojne agencije Vojvodine, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije.

Domaćini su bili ambasador Ana Hrustanović, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor,   potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić. U uvodnom programu prijema, zvanicama su se obratili domaćini, a zatim je prikazan promotivni film o AP Vojvodini, njenim potencijalima, koji na interaktivan način pruža najvažnije informacije o ekonomskom razvoju, turizmu, kulturi, tehnološkim i naučnim dostignućima u pokrajini. U okviru programa prijema nastupio je i bend „Lazar Novkov & Frame Orchestra”. 
Među viđenijim zvanicama na prijemu bili su izvestilac EP za RS, ujedno i predsedavajući Spoljnopolitičkog komiteta EP (AFET) Dejvid Mekalister, predsedavajući Instituta regiona Evrope (IRE) i član Komiteta regiona Franc Šausberger, poslanik EP Andor Deli, direktor sekretarijata CEFTA Emir Đikić, predsednik Unije valonskih privrednika i industrijalaca Filip Suinen.
 

 

 

 

 

 

 

Radionica „Odgovor na izazove 21. veka inovativnim merama“

U okviru Evropske nedelje regiona i gradova 2018, AP Vojvodina je preko Fonda “Evropski poslovi AP Vojvodine” – Kancelarije Vojvodine u Briselu uzela učešće u regionalnom partnerstvu pod nazivom „Evropa mogućnosti“ sa regionima: Veneto, Marke, Friuli Venecija Đulija, Lacio i Lombardija (Italija), Norland (Norveška), vojvodstva Pomorski i Kуjavsko-pomorski (Polјska), Unija opština regije Atika (Grčka) na radionici pod nazivom „Odgovor na izazove 21. veka inovativnim merama“, dana 9. oktobra 2018. godine, u Building Arts 56 u Briselu.

U prvom delu radionice, učesnike su pozdravili Fabio Urbinati (savetnik, Savet regije Marke, Italija), Roberto Ciambetti (predsednik Saveta regije Veneto, Italija), Peter Kaiser (guverner regije Koruška, Austrija), Raffaele Cattaneo (ministar za životnu sredinu i klimatske promene regije Lombardija, Italija), Roberti Pierpaolo (ministar regije Friuli Venecija Đulija, Italija), Roberto Viola (Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikaciju, mreže, sadržaj i tehnologiju) i Christos Pappous (gradonačelnik opštine Fili i Ano Liosia, Grčka). 
Nakon pozdravnih govora, usledila je panel diskusija o izazovima 21. veka sa kojima se Evropa susreće, kao i odgovorima kroz inovativne mere. Carlo Polidori je učesnicima predstavio projekat SKRIN - sinergiju cirkularne ekonomije u evropskim regijama. U ovom projektu, koji je započeo u novembru 2016, učestvuje 17 evropskih regija. Kako je Polidori istakao, ovaj projekat je primer kako cirkularna ekonomija podržava kohezionu politiku. Nakon toga, prof. Susanne Elsen sa Slobodnog univerziteta u Bolcanu je publici predstavila socijalnu poljoprivredu. Reč je o principu u kojem se socijalne potrebe stavljaju u kontekst poljoprivrede, tj. pružanje pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama ciljnoj grupi kroz poljoprivredu, sa akcentom na planinska područja i Alpe. Marek Swinarski iz gdanjskog vodovoda je prezentovao inovacije u upravljanju vodama i otpadnim vodama primenom principa kružne ekonomije. Sa inovacijama iz Poljske je publiku upoznao i Michal Korolko, Agencija za regionalni razvoj u Regionalnom udruženju Toruna Ekip iz Kujavsko-pomorskog regiona, sa primerima upotrebe biotehnologije. Terje Stabaek iz Nordland regije iz Norveške je dao primer upotrebe principa cirkularne ekonomije u industrijskim klasterima u Norveškoj, kao zemlji izvan EU.
Najveće interesovanje publike je privukla prezentacija Biosens instituta koju je održala prof. Vesna Crnojević-Bengin. Jedinstven multidisciplinarni spoj poljoprivredne proizvodnje i upotrebe IT tehnologija je ono što Biosens čini jedinstvenim i u Evropi, i polje gde je Vojvodina lider u evropskim okvirima. 

 

 

 

 

Radionica „Regije i gradovi za omladinu“

U Misiji Republike Srbije u EU je održana radionica „Regije i gradovi za omladinu“ kao dodatni događaj u okviru Evropske nedelјe regija i gradova, u organizaciji sledećih reigona: AP Vojvodina, Južna Švedska (Švedstka), Veneto (Italija), Oslo (Norveška) i Flandrija (Belgija). 
Okuplјene je pozdravila Jadranka Vuković Jonson iz Evropske komisije, GD za obrazovanje, omladinu, sport i kulturu, koja je predstavila mogućnosti finansiranja omladinskih projekata preko Erazmus+ programa. Nakon toga su usledile prezentacije projekata koji rešavaju izazove sa kojima se susreću mladi iz regija južne Švedske, Osla, Veneta i Maribora. Glavni cilј koji je zajednički za sve ove projekte je iznaći najbolјi način na koji može da se unapredi položaj mladih. Evropa se susreće sa demografskim promenama, i mladi lјudi su posebno pogođeni, bez obzira da li se nalaze u malom selu ili u velikom gradu. Kroz diskusiju su učesnici mogli da razmene mišlјenja na ovu, dugoročno važnu, temu. Na kraju je Valentina Antić, koordinatorka za međunarodnu saradnju predstavila „OPENS 2019“, Novi Sad - Omladinsku prestonicu Evrope za 2019. Gosti su mogli da saznaju pojedine izazove koje ima novosadska omladina, kao i šta je sve to šta će ih očekivati tokom 2019. godine, kada Novi Sad ponese ovu laskavu titulu. 
 

 

 


 

 

 

Radionica „Kohezija za proširenje - perspektiva za jaču Uniju“

Direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Vidosava Enderić bila je panelista na radionici „Kohezija za proširenje - perspektiva za jaču Uniju“ koju je organizovala Skupština evropskih regiona u okviru Evropske nedelјe regiona i gradova u Briselu dana 11. oktobra 2018. godine. 

Moderator radionice bio je Metju Mori, generalni sekretar AER, dok su ostali govornici na panelu bili Jean Pierre Halkin (šef Odseka za makroregije, transnacionalna/međunarodna saradnja, IPA, proširenje, DG REGIO, Evropska komisija), Franco Iacop (predsednik Regionalnog saveta Friuli Venezije Đulije i predsedavajući Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona i Republike Srbije) i Ana Magyar (potpredsednica Skupštine evropskih regiona i član Evropskog komiteta regiona). 
U kontekstu sve intenzivnijih debata i pregovora o novom budžetu EU i budućoj kohezionoj politici nakon 2020. godine, zajedno sa obnovlјenom posvećenošću Evropske unije za Zapadni Balkan, ova radionica je razmatrala ulogu kohezione politike u jačanju procesa proširenja u regionu. Govornici su se složili da je politika kohezije pomogla približavanju Zapadnog Balkana EU, posebno Srbiji koja je lider u priklјučenju Zapadnog Balkana EU sa okvirnim datumom pridruženja u 2025. 
Kako je Vidosava Enderić istakla, EU je aktivno podržavala Zapadni Balkan instrumentima za pretpristupnu pomoć. Vojvodina je zahvalјujući svom povolјnom geografskom položaju u mogućnosti da koristi četiri programa prekogranične saradnje (sa BiH, Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom), dva programa transnacionalne saradnje (Dunavski i Adrion program), kao i ostale programe EU (Erazmus+, Horizont, Kozme i druge). U AP Vojvodini je maksimalni stepen iskorišćenosti ovih dostupnih instrumenata, a Fond „Evropski poslovi“  AP Vojvodine nastavlјa da aktivno podržava jačanje kapaciteta vojvođanskih institucija za korišćenje dostupnih programa. Kroz pretpristupnu pomoć i njenu usklađenost sa cilјevima kohezione politike, EU podržava Srbiju i olakšava postepen prelaz iz zemlјe kandidata ka zemlјi punopravnoj članici EU - zaklјučila je Enderić.