Muzika pokreće Evropu – Poziv za saradnju malih muzičkih prostora

 • Program:KREATIVNA EVROPA
 • Datum objavljivanja: 07.08.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 15.11.2019
Čitaj više

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija 2014-2020

 • Program:IPA program prekogranične saradnje Srbija - Severna Makedonija
 • Datum objavljivanja: 25.07.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 27.09.2019
Čitaj više

Otvoren poziv za dostavljanje projektnih predloga za socijalnu ekonomiju okviru programa EU COSME 2019

 • Program:KOSME
 • Datum objavljivanja: 18.07.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 26.09.2019
Čitaj više

VP/2019/011 - Program razmene mobilnosti za MSP

 • Program:EU program u oblasti zapošljavanja i socijalnih inovacija - EaSI
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 17.09.2019
Čitaj više

Treći poziv za podnošenje predloga projekata

 • Program:INTEREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
 • Datum objavljivanja: 01.06.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 30.09.2019
Čitaj više

Treći poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020

 • Program:Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020 - IPA 2
 • Datum objavljivanja: 01.06.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 30.09.2019
Čitaj više

Razvojna agencija Srbije: Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 10.04.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 30.09.2019
Čitaj više

Fond za ljudska prava

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 11.03.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.12.2019
Čitaj više