Poziv za podnošenje predloga projekta za kofinansiranje konzorcijuma javnih nabavki za inovacije

 • Program:KOSME
 • Datum objavljivanja: 11.07.2018
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 11.12.2018
Čitaj više

Šema podrške na bazi zemlje – Nigerija za 2018.

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 28.06.2018
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 28.08.2018
Čitaj više

Bratimljenje gradova 2018 – drugi rok

 • Program:EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE
 • Datum objavljivanja: 27.06.2018
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 03.09.2018
Čitaj više

Mreža gradova 2018 – drugi rok

 • Program:EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE
 • Datum objavljivanja: 19.06.2018
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 03.09.2018
Čitaj više

Zapadni Balkan za razvoj preduzetništva i inovacija

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 23.02.2018
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.12.2019
Čitaj više

Svi otvoreni konkursi u okviru programa

 • Program:HORIZONT 2020
 • Datum objavljivanja: 01.01.2015
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.01.2019
Čitaj više

Svi otvoreni pozivi u okviru Trećeg evropskog zdravstvenog programa

 • Program:Treći evropski zdravstveni program
 • Datum objavljivanja: 06.06.2014
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.01.2019
Čitaj više

Svi otvoreni konkursi u okviru potprograma MEDIJI

 • Program:KREATIVNA EVROPA
 • Datum objavljivanja: 01.01.2014
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.01.2019
Čitaj više