Evropska komisija - Podrška organizacijama civilnog društva za unapređenje saradnje sa državnim institucijama u vezi sa procesom evropskih integracija

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 26.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 08.06.2020
Čitaj više

Evropska komisija: Bosna i Hercegovina - Šema podrške 2019-2020

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 13.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 28.04.2020
Čitaj više

Podrška projektima književnih prevoda 2020

 • Program:KREATIVNA EVROPA
 • Datum objavljivanja: 06.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 05.05.2020
Čitaj više

SWISS PRO - Javni poziv Swiss pro za projekte i razvoj usluga socijalne zaštite

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 03.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 10.04.2020
Čitaj više

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji: Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva u oblasti vladavine prava

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 03.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 15.05.2020
Čitaj više

UNESCO: Konkurs za projekte za Međunarodni fond za kulturnu različitost

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 01.03.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 27.05.2020
Čitaj više

Ključna aktivnost 3 - Erazmus povelja za visoko obrazovanje

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 18.01.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 26.05.2020
Čitaj više

Projekti civilnog društva 2020

 • Program:EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE
 • Datum objavljivanja: 08.01.2020
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.09.2020
Čitaj više

SPORT 2020

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 20.12.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 21.04.2020
Čitaj više

Ključna aktivnost 3 – Podrška reformama obrazovnih politika

 • Program:ERAZMUS +
 • Datum objavljivanja: 05.12.2019
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 21.04.2020
Čitaj više