Poziv za podnošenje predloga projekta za kofinansiranje konzorcijuma javnih nabavki za inovacije

 • Program:KOSME
 • Datum objavljivanja: 11.07.2018
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 11.12.2018
Čitaj više

Zapadni Balkan za razvoj preduzetništva i inovacija

 • Program:Ostali evropski programi
 • Datum objavljivanja: 23.02.2018
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.12.2019
Čitaj više

Svi otvoreni konkursi u okviru programa

 • Program:HORIZONT 2020
 • Datum objavljivanja: 01.01.2015
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.01.2019
Čitaj više

Svi otvoreni pozivi u okviru Trećeg evropskog zdravstvenog programa

 • Program:Treći evropski zdravstveni program
 • Datum objavljivanja: 06.06.2014
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.01.2019
Čitaj više

Svi otvoreni konkursi u okviru potprograma MEDIJI

 • Program:KREATIVNA EVROPA
 • Datum objavljivanja: 01.01.2014
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.01.2019
Čitaj više