Poziv za podnošenje predloga projekta za kofinansiranje konzorcijuma javnih nabavki za inovacije

  • Program:KOSME
  • Datum objavljivanja: 11.07.2018
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 11.12.2018
Link