Međunarodni Višegrad fond: Program strateških grantova Višegrad fonda

 • Program:Ostali evropski programi
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.06.2020
Čitaj više

Peace Nexus Fondacija: Konkurs peace nexus fondacije za Zapadni Balkan u 2020. godini

 • Program:Ostali evropski programi
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 07.06.2020
Čitaj više

UNESCO: Konkurs za projekte za Međunarodni fond za kulturnu različitost

 • Program:Ostali evropski programi
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 16.06.2020
Čitaj više

Evropska komisija: Bosna i Hercegovina - Šema podrške 2019-2020

 • Program:Ostali evropski programi
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 28.04.2020
Čitaj više

Podrška projektima književnih prevoda 2020

 • Program:KREATIVNA EVROPA
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 05.05.2020
Čitaj više

SWISS PRO - Javni poziv Swiss pro za projekte i razvoj usluga socijalne zaštite

 • Program:Ostali evropski programi
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 22.05.2020
Čitaj više