KREATIVNA EVROPA

 • Budžet:

  1,46 milijardi evra

 • Trajanje programa:

  01. januar 2014. - 31. decembar 2020.

 • Dodatne informacije:

  Mina Radmilović Pjevac, Jovana Rapajić i Dragana Srećkov
  El. pošta: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

    Podrška za inicijative sektora za kulturu, poput onih koji promovišu prekograničnu saradnju, platforme, umrežavanje i književno prevođenje;

    Podrška za inicijative audiovizuelnog sektora, kao što su one koje promovišu razvoj, distribuciju ili pristup audiovizuelnim delima;

    Podrška međusektorskoj saradnji, uklјučujući Program za garancije i međudržavnu saradnju .

EU pozivi

KREATIVNA EVROPA