HORIZONT 2020

 • Budžet:

  78,6 milijardi evra

 • Trajanje programa:

  01. januar 2014. - 31. decembar 2020.

 • Dodatne informacije:

  Progrаm Evropske unije u oblasti istraživanja i inovacija

  Jano Puškar 
  El. pošta: puskar@vojvodinahouse.eu

Opšti cilj: Doprinos izgradnji društva i ekonomije zasnovanih na znanju i inovacijama kroz dodatna istraživanja, razvoj i podršku inovacijama.

EU pozivi

HORIZONT 2020