EU program u oblasti zapošljavanja i socijalnih inovacija - EaSI

 • Budžet:

  919,47 miliona evra

 • Trajanje programa:

  01. januar 2014. - 31. decembar 2020.

 • Dodatne informacije:

  Progrаm Evropske unije u oblasti zapošljavanja i socijalnih inovacija

  Čarna Zeljković
  El. pošta: zeljkovic@vojvodinahouse.eu

Opšti cilj programa: Jačanje vlasništva nad ciljevima i koordinacija delovanja EU na nacionalnom nivou u oblasti zapošljavanja, socijalnih pitanja i inkluzije. Program podržava inovativne mere socijalne politike, promovisanje mobilnosti radne snage, olakšavanje pristupa mikrokreditima, podsticanje socijalnog preduzetništva i sl.

Ostali ciljevi programa:
 • Podrška razvoju sistema zaštite, socijalne politike i tržišta rada kroz promovisanje dobrog upravljanja, uzajamnog učenja i socijalnih inovacija,
 • Modernizacija EU zakonodavstva i osiguravanje njegove primene,
 • Promocija mobilnosti i jačanje mogućnosti za zapošljavanje kroz razvoj otvorenog tržišta rada,
 • Povećanje dostupnosti finansijskih sredstava za marginalizovane grupe i mikropreduzeća, kao i povećanje pristupa finansiranju za socijalna preduzeća.

EU pozivi

EaSI