EU program u oblasti zapošljavanja i socijalnih inovacija - EaSI

  • Budžet:

    919,47 miliona evra

  • Trajanje programa:

    01. januar 2014. - 31. decembar 2020.

  • Dodatne informacije:

    Progrаm Evropske unije u oblasti zapošljavanja i socijalnih inovacija

    Čarna Zeljković
    El. pošta: zeljkovic@vojvodinahouse.eu

Opšti cilj programa: Jačanje vlasništva nad ciljevima i koordinacija delovanja EU na nacionalnom nivou u oblasti zapošljavanja, socijalnih pitanja i inkluzije. Program podržava inovativne mere socijalne politike, promovisanje mobilnosti radne snage, olakšavanje pristupa mikrokreditima, podsticanje socijalnog preduzetništva i sl.

Ostali ciljevi programa:
  • Podrška razvoju sistema zaštite, socijalne politike i tržišta rada kroz promovisanje dobrog upravljanja, uzajamnog učenja i socijalnih inovacija,
  • Modernizacija EU zakonodavstva i osiguravanje njegove primene,
  • Promocija mobilnosti i jačanje mogućnosti za zapošljavanje kroz razvoj otvorenog tržišta rada,
  • Povećanje dostupnosti finansijskih sredstava za marginalizovane grupe i mikropreduzeća, kao i povećanje pristupa finansiranju za socijalna preduzeća.