CORNUCOPIA

Konkurentna održivost polјoprivrednih preduzeća putem razvijanja novih proizvoda sa dodatom vrednošću zasnovanom na sadnji neinvazivnih bilјnih vrsta (CORNUCOPIA)


Izvor finansiranja

Intereg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020

Partneri na projektu

 1. Nacionalni centar za istraživanja i inovacije u polјoprivredi,  Mađarska
 2. Inovativna non-profitna fondacija za agro-bioteh razvoj biznisa , Mađarska
 3. Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
 4. Udruženje baštovana Senta, Srbija 
 5. Neprofitno d.o.o za istraživanje žitarica, Mađarska
 6. Univerzitet u Novom Sadu, Polјoprivredni fakultet
   

Oblast projekta

Podsticanje inovacija putem saradnje između malih i srednjih preduzeća i istraživačkih centara u čiji rad su uklјučene mlade osobe

Trajanje projekta

01. apr 2018 – 31. mar 2020

Opis projekta

Opšti cilј:
(1)    Podsticanje zajedničkog istraživanja u cilјu unapređenja kapaciteta za zapošlјavanje i razvoja malih i srednjih preduzeća polјoprivredne i prehrambene industrije u prekograničnoj oblasti putem primene novih tehnologija, razvijanja novih proizvoda i održive upotrebe prirodnih resursa.

Specifični cilјevi:
(1)    Analiza nedostataka i mogućnosti proizvodnje alternativne polјoprivrede na primeru neinvazivnih bilјnih vrsta;
(2)    Izrada nastavnog materijala za edukativne institucije i organizacije, a tako i za medije i institucije koje učestvuju u kreiranju politika u prekograničnoj oblasti;
(3)    Unapređenje modela održive polјoprivrede kao modela za transfer znanja;
(4)    Kreiranje inovativnih proizvoda visokog kvaliteta koji će doprineti razvoju i uspehu polјoprivrednika u pograničnom regionu između Srbije i Mađarske.

Očekivani rezultati:

 1. Unapređen istraživački potencijal i istraživački kapaciteti po pitanju neinvazivnih bilјnih vrsta u županiji Čongrad i AP Vojvodini;
 2. Obogaćeno znanje polјoprivrednih proizvođača i malih i srednjih preduzeća o neinvazivnim bilјnim vrstama, novi uvid u njihovu upotrebu i mogućnosti za unapređene metode rasta;
 3. Podstaknuta konkurentnost i mogućnosti za razvoj proizvođača i malih i srednjih preduzeća polјoprivredne i prehrambene industrije;
 4. Povećana svest i potencijal umrežavanja po pitanju dostupnosti i upotrebe neinvazivnih bilјnih vrsta na teritorijama Autonomne Pokrajine Vojvodine i Županije Čongrad.

Glavne aktivnosti:
1. Aktivnosti upravlјanja projektom
•    Nabavka opreme za istraživanja
•    Aktivnosti istraživanja (nove tehnologije/proizvodi)
•    Organizovanje radionica sa mladim istraživačima
•    Razmena mladih istraživača

2. Razvoj nastavnih materijala
•    Organizovanje obuka
•    Organizovanje obuka putem interneta/društvenih mreža u cilјu širenja znanja
•    Organizovanje simpozijuma

3. Ispitivanje tržišnih potencijala    
•    Analiza propisa za uvoz/izvoz
•    Razvoj brenda
•    Katalog poslovnih planova

4. Regionalni forumi
•    Udruženje za porekograničnu saradnju
•    Razvijanje alatki informaciono-komunikacione tehnologije
•    Studijska putovanja zaposlenih iz MSM polјoprivredne i prehrambene industrije u prekogranične oblasti
•    Organizovanje poseta polјoprivredno-prehrambenih proizvođača i predstavlјanje projekta.

Cilјne grupe:
Mladi polјoprivredni proizvođači, prehrambena preduzeća, tržišni trgovci specijalizovani za alternativne proizvode, nezaposlena  lica, studenti i istraživači. 
 

Više informacija

http://cornucopiaeu.org/

https://www.facebook.com/Cornucopia-341332426507297/ 

Pogledajte sve vesti o projektu - Konkurentna održivost polјoprivrednih preduzeća putem razvijanja novih proizvoda sa dodatom vrednošću zasnovanom na sadnji neinvazivnih bilјnih vrsta (CORNUCOPIA)