Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji "zelene" energije (XDEGREE)


Izvor finansiranja

Intereg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

Partneri na projektu

  1. Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
  2. Javno-komunalno preduzeće „Vodokanal" Sombor
  3. Fond ,,Evropski poslovi" AP Vojvodine, Srbija
  4. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Hrvatska
  5. Poljoprivredni institut Osijek, Hrvatska

Oblast projekta

Zaštita životne sredine, održiva energija, energetska efikasnost

Trajanje projekta

15. jul 2017 – 14. jan 2020

Opis projekta

Opšti cilj:

Promovisanje i unapređenje upotrebe različitih oblika izvora obnovljive energije u prekograničnoj oblasti

 

Specifični ciljevi:

(1)  Povećanje energetske nezavisnosti javnih komunalnih preduzeća koristeći obnovljive izvore energije

(2) Bolje korišćenje biomase u postrojenjima za proizvodnju biogasa

(3) Povećanje svesti u javnosti o energetskom potencijalu iz obnovljivih izvora energije u prekograničnim regijama

 

Očekivani rezultati:

(1) Izgradnja postrojenja na solarnu energeriju od 380kW i kogenerativnog postrojenja sa 200 kW električne i 230 kW toplotne energije, a koje će pokretati biogas od otpadnih voda, direktno utiče na indikator rezultata programa tako što povećava ukupno instalirane proizvodne kapacitete koristeći obnovljive izvore energije i smanjuje direktne zahteve za energijom iz klasičnih izvora.

(2) Povećanje proizvodnih kapaciteta postrojenja za proizvodnju biogasasa 1700 m3/na dan na 3000 m3/na dan povećava ukupnu količinu proizvedene ,,zelene energije" koja će se koristiti za sopstvenu potrošnju javnih komunalnih preduzeća, i sa mogućnošću za korišćenje u sistemu daljinskog grejanja i distribucije tople vode koji direktno smanjuju učešće klasičnih izvora energije u potrošnji javnih objekata.

(3) Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju postrojenja za proizvodnju biogasa i kogenerativnih postrojenja u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji i solarnoj elektrani u Vodokanalu Sombor stvorila je preduslove za fizičku realizaciju ovih objekata, što će imati dugoročan efekat nakon završetka projekta. To znači da je ovaj projekat samo deo dugog razvojnog procesa ka maksimalnoj energetskoj efikasnosti i potpunoj energetskoj nezavisnosti partnera.

(4) Izgradnja mobilne labaratorije direktno utiče na indikator programskih rezultata jer optimizacija proizvodnje biogasa otvara mogućnost njegove šireke primene u različite svrhe. Takođe, svim zainteresovanim stranama omogućava da razvijaju recepte za svoja postrojenja na biogas, optimizuju rad i maksimalno povećaju proizvodnju biogasa.

 

Glavne aktivnosti:

(1) Priprema

(2) Upravljanje

(3) Implementacija

(4) Investiranje

(5) Komunikacija

 

Ciljne grupe:

Snabdevači infrastrukture i (javnih) usluga; visoko obrazovanje i istraživanje; sektorske agencije; interesne grupe uključujući NVO; centri za obrazovanje i obuku i škole; preduzeća, osim MSP, lokalna javna uprava, javnost

Više informacija

www.xdegree.eu

https://www.facebook.com/xdegreeproject/

https://www.instagram.com/xdegreeproject/ 

https://www.youtube.com/channel/UCy1D791dpxPlMnl95bkzUzQ?reload=9

Pogledajte sve vesti o projektu - Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji "zelene" energije (XDEGREE)