• 07.
  • dec
  • 2018.

Naučni istraživači se obučili za pisanje EU projekata

  • Novi Sad

U Naučnom institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku za naučne istraživače.

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Jelena Radosavljević Rovčanin, Sanja Čuturilov Veselinović i Jano Puškar predstavili su polaznicima INTEREG IPA Programe prekogranične saradnje na koje imaju pravo konkurisanja, kao i programe Evropske unije koji su dostupni neprofitnim institucijama u Republici Srbiji, prema tome i za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Cilj obuke je bio da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Polaznici su u okviru vežbi, sastavili tri predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje Mađarska - Srbija, Hrvatska-Srbija i Rumunija-Srbija. Na kraju obuke, dodeljeni su sertifikati o uspešno završenoj obuci.

Najava događaja

Najnovije Vesti