• 11.
  • feb
  • 2019.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo o EU programima

  • Novi Sad

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Mina Radmilović Pjevac, Jelena Tošković i Teodora Milkov Manić održale su trodnevnu obuku „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Institut već ima iskustvo u pisanju i implementaciji projekata iz EU programa i projekata iz programa prekogranične saradnje, te su na Interreg IPA Programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, partneri između ostalog i sa Fondom „Evropski poslovi“ APV u okviru projekta AGRINO.


Institut je prepoznao značaj obezbeđivanja bespovratnih sredstava iz EU kroz pisanje projekata, a kroz obuke želi da edukuje što veći broj svojih zaposlenih, kako bi bili osposobljeni za apliciranje na odgovarajuće programe.


Prvog dana predstavljeni su im programi Evropske unije i Interreg IPA Programi prekogranične saradnje i pristup logičkog okvira. Zbog velikog broja polaznika na obuci, podeljeni su bili u tri grupe i već prvog dana su imali i prve vežbe. Svaka grupa je predstavila svoju vežbu. Drugog dana, predstavljen im je značajan dokument pod nazivom „Logička matrica“. Popunjavanje ovog dokumenta, zahteva duži vremenski period, ali polaznici na našim obukama, popune dokument na vežbama u okviru drugog dana. Treći, poslednji dan obuke, polaznici imaju prilike da upoznaju na koji način se budžetiraju EU projekti. Ovo je ujedno većini naših polaznika i najinteresantnija tema. Nakon urađene vežbe, napravljena su tri predloga projektne ideje sa kojima bi predstavnici Instituta mogli da apliciraju na Interreg IPA programe prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija.

 

Najava događaja

Najnovije Vesti