• 18.
  • mar
  • 2019.

Održana obuka predstavnicima vaninstitucionalne kulturne scene

  • Novi Sad

U saradnji sa Fondacijom „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ održana je prva u nizu obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ sa posebnim fokusom na program Kreativna Evropa, ovog puta za predstavnike nevladinih organizacija iz oblasti kulture i pojedince, slobodne umetnike i zainteresovane radnike u kulturi. Trodnevna obuka je održana u periodu od 13. do 15. marta u nekadašnjem dvorcu i streljani Eđšeg koji danas funkcioniše kao jedna od kulturnih stanica u Novom Sadu.

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Sanja Čuturilov Veselinović, Jovana Rapajić i Tamara Glišić-Krivošija predstavile su program Kreativna Evropa – program Evropske unije za oblast kulture i audiovizuelnih umetnosti, kao i Programe prekogranične saradnje koji se finansiraju putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Polaznici su imali prilike da nauče kako da svoje ideje pretoče u evropske projekte uz korišćenje logičkog okvira i same logičke matrice. Poslednjeg dana obuke polaznici su se upoznali sa osnovama budžetiranja projekata, kao i sa delovima prijavnog formulara za konkurisanje za raspoložive fondove Evropske unije. Kroz rad u malim grupama, polaznici su razvijali projektne ideje koje su se fokusirale na očuvanje tamburice i tamburaške kulture u Vojvodini i Slavoniji, potom povećanje uključenosti osoba sa invaliditetom u umetnosti, kao i promovisanje aktivnosti u oblasti kulture usmerenih na mlade.

Najava događaja

Najnovije Vesti