• 26.
  • jun
  • 2019.

Održan 8. sastanak projektnog tima u okviru projekta „ViCTour“

  • Sremska Mitrovica

U okviru implementacije projekta „Virtuelni i kulturni turizam - ViCTour“, koji se sufinansira iz Intereg IPA programa prekogranične Hrvatska-Srbija 2014-2020, dana 26. juna 2019. godine u Sremskoj Mitrovici, održan je 8. sastanak projektnog tima, u cilju evaluacije petog izveštajnog perioda i pripreme plana za sledeći projektni period.
Pozdrav dobrodošlice uputili su Ivana Đurica, član projektnog tima iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine kao organizator sastanka, i menadžerka projekta Magdalena Parat. 
Partnerske institucije: Vukovarsko-srijemska županija, Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, Turistička organizacija Vojvodine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, izvestili su o sprovedenim aktivnostima u petom izveštajnom periodu, kao i o aktivnostima predviđenim da se realizuju u narednom izveštajnom periodu. Kako bi se projektne aktivnosti  nesmetano odvijale, potrebno ih je dobro isplanirati, redovito nadzirati i prema potrebi prilagođavati novonastalim situacijama u projektu, uz blisku saradnju projektnih partnera. 
 

Najava događaja

Najnovije Vesti