• 18.
  • jul
  • 2019.

Novi Kneževac i Senta žele još više evropskih projekata

  • Novi Kneževac
  • Senta

Predstavnici Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek i Senka Bengin, zajedno sa predstavnicama Razvojne agencije Vojvodine Natašom Rončević i Tijanom Mirković, posetili su danas opštine Novi Kneževac i Senta.


U Opštini Novi Kneževac dočekala ih je Čila Oros Urban, zamenica predsednika Opštine sa saradnicima, dok su se u Opštini Senta sreli sa načelnicom Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj (LER) mr Draganom Radonjić i njenim saradnicima.


Tokom održanih sastanaka, dogovorena je sveobuhvatnija neposredna saradnja predstavnika lokalne samouprave sa Fondom, a povodom mogućnosti finansiranja putem EU fondova kroz pomoć kod odabira i pisanja projekata prema EU i buduće obuke u Opštini Senta od strane zaposlenih u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koje su planirane za sve zainteresovane s teritorije Opštine.

Predstavnici Opštine Novi Kneževac nameravaju da razvijaju turističke potencijale, dok su predstavnici Opštine Senta izneli svoje probleme sa kojima se suočavaju – potrebu za rekonstrukcijom dela kanaliazcione mreže – a koje bi mogli da se reše kroz realizaciju EU projekata, u čemu bi im Fond pomogao.

Obe opštine su veoma aktivne u pisanju i implementaciji EU projekata.

Tokom sastanaka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao  i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču jedinica lokalne samouprave (JLS).

 

Najava događaja

Najnovije Vesti