• 30.
  • avg
  • 2019.

Bački Petrovac i Vrbas: više obuka donosi više evropskih projekata

  • Bački Petrovac
  • Vrbas

Dana 29.08.2019.  predstavnici Fonda  “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Kristina Bašić i Zoran Pavić, sa kolegama iz Razvojne agencije Vojvodine (RAV), posetili su opštine Bački Petrovac  i Vrbas.
U Bačkom Petrovcu domaćin je bio Srđan Stojanović,  pomoćnik predsednika opštine sa svojim saradnicima, a u opštini Vrbas dočekala ih je Natalija Šipovac, šef odeljenja za privredu i razvoj.
Dogovorena je još jača neposredna saradnja predstavnika lokalnih samouprava sa Fondom i RAV-om, i pored uočenog velikog napretka u korišćenju evropskih fondova  i privlačenju stanih investitora u proteklih dve godine. 
Predstavnici obe opštine iskazali su veliki doprinos Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine  u ostvarenju apliciranih projekata, jer su česte posete, inicijativa i logistika dovele do konačne realizacije.
U opštini Bački Petrovac iskazana je potreba za ponovnim organizovanjem obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“, jer je veliki broj zainteresovanih da kroz ovaj vid edukacije doprinese većem  razvoju lokalne samouprave.
Takođe, konstatovana je uspešna saradnja sa partnerima iz Mađarske, jer je većina podnetih i realizovanih projekata bila usmerena na INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.
 

Najnovije Vesti