• 05.
  • sep
  • 2019.

Opština Šid sprovodi EU projekat obuke srpskog jezika za migrante

  • Šid

Predstavnici Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine, Zoran Pavić i Senka Bengin, zajedno sa predstavnicima Razvojne agencije Vojvodine Majom Skojić Heger i Jaroslavom Ferko, posetili su danas Opštinu Šid gde su se  sreli sa Branimirkom Riđošić, šeficom Odseka za lokalni i ekonomski razvoj i njenim saradnicima.
Tokom održanog sastanka, dogovorena je sveobuhvatnija saradnja predstavnika lokalne samouprave sa Fondom, a povodom mogućnosti finansiranja putem EU fondova, i to u asistiranju oko odabira i pisanja projekata prema EU od strane zaposlenih u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. 

Predstavnici Opštine Šid rade na projektu EXCHANGE 5 – popis imovine, kao i na projektu obuke iz srpskog jezika, koji je namenjen migrantima. Predstavnici Opštine Šid zainteresovani su za organizovanje obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ od strane zaposlenih u Fondu kako bi, kroz ovaj vid edukacije, doprineli još većem razvoju lokalne samouprave.

Tokom sastanka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao  i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču jedinica lokalne samouprave (JLS).
 

Najnovije Vesti