• 07.
  • nov
  • 2019.

Održan Forum Kreativna Evropa 2019.

  • Beograd

U Beogradu je 7. i 8. novembra održan ovogodišnji Forum Kreativna Evropa, pod sloganom Relacije - moć kulturne saradnje. Ovogodišnji forum bio je organizovan u tri bloka: kritičko mišljenje i medijska pismenost, participativno upravljanje u kulturi, te horizontalno znanje, a održane su brojne panel diskusije, prezentacije, predavanja i radionice.
Generalno pitanje kojim se ovogodišnji Forum bavio odnosi se na način koji projekti i modeli organizovanja u kulturi mogu da podstiču saradnju, boreći se protiv mržnje, stereotipa i različitih oblika društvene nejednakosti.
U tom kontekstu, prvi panel Foruma, koji je moderirala direktorka Kolarčeve zadužbine Jasna Dimitrijević, održan je na temu: Evropska i regionalna saradnja: Poznate i nove veze, a učestvovali su Žeremi Lamber (Jeremy Lambert) iz Centra za savremenu umetnost Bozar u Briselu, Nikolas Virs (Nicolas Wieërs) ispred Balkan Traffic festivala, čije je 13. izdanje održano ove godine u Briselu, te Maksimilijan Fodinger (Maximilian Foedinger) iz projekta Podrška učešću u EU programima (Support to Participation in EU Programmes).
Program prvog dana Foruma obuhvataо je i panele “Internacionalizacija i lokalne zajednice” i “Povezivanje u Evropi – poznati i novi susreti”, te predstavljanje aktuelnih konkursa potprograma Kultura Kreativne Evrope, uz javne konsultacije u vezi sa konkurisanjem.

U ulaznom holu Kolarca otvorena je izložba grupe autora "Moderni u Beogradu", a predstavljena je i Baza stručnih izdanja kulturne scene Srbije.

Isti dan na drugoj lokaciji u EU info centru, program je bio posvećen „Mogućnostima finansiranja projekata kulture putem drugih EU fondova“. Menadžerka Antene Kulture Deska Kreativne Evrope, Jovana Rapajić je kroz svoju prezentaciju predstavila sve fondove EU koji su na raspolaganju institucijamа kulture iz Srbije sa primerima uspešno sprovedenih projekata.

Program drugog dana Foruma, 8. novembra obuhvatao je radionice koje su unapred pripremljene na osnovu otvorenog poziva i direktnog pozivanja profesionalaca u kulturi, a vodili su ih domaći stručnjaci. 
Uvodno predavanje održala je prof. dr Milena Dragićević Šešić, rukovoditeljka UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu (Izaći na međunarodnu scenu – mogućnosti i izazovi), Nemanja Stojanović (Neomodern) i Jelena Stanković (Čorbika) iz Udruženja građana Šablon (Kako stvoriti sopstveni live set?), predstavnici Udruženja građana Centar za urbani razvoj (Digitalni alati u obrazovanju o nasleđu), kustos Stevan Vuković i umetnice Šejma Fere i Tijana Savatić (Svet umetnosti iz lične perspektive), te Aleksandar Šurbatović iz Blum izdavaštva (Urednik u izdavaštvu danas).

Program u EU Info centru bio je posvećen zajedničkom upravljanju kulturnim nasleđem Evrope, a učestvovali su Milica Božić Marojević iz Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te Jermina Stanojev iz Ekspertske grupe za kulturno nasleđe Evropske komisije, kao i Pol Dižardan (Paul Dujardin) iz briselskog Bozara i Iva Čukić iz Instituta za urbane politike u Beogradu, koji su govorili o razvoju publike, uz moderiranje Ane Pejović.
 

Najnovije Vesti